Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nauczyć się" na angielski

Wyszukaj nauczyć się w: Definicja Synonimy
learn
learning how
teach myself
learned
teach you

Sugestie

A Alexander ciągle musi nauczyć się pierwszej lekcji.
And Alexander still needs to learn our very first lesson.
Będę potrzebował kilku dni żeby nauczyć się waszych imion.
TUMA: I'll need a few days to learn all your names.
Nie miałaś zamiaru nauczyć się jeździć.
You had no intention of learning how to drive.
Nic, macie nauczyć się kroków.
Nothing, if you guys'd just learn your steps.
Wolałabym najpierw nauczyć się jednego zawodu.
I think I'd better learn one job at a time.
Ale niektórych rzeczy musicie nauczyć się sami.
But some things you have to learn by yourself.
Możemy nauczyć się kung-fu z waszego filmu.
We can learn kung fu from your films. No, you're too close to the camera.
Ja tylko próbuję imigrantowi nauczyć się angielskiego.
I'm just trying to help an immigrant learn English.
Ale może nauczyć się pani żyć bez niego.
But you can learn to live a life without the physical presence of your son.
Jako aktorka musisz nauczyć się czytać między wierszami.
As an actress, you really must learn... to read between the lines.
Radzę więc, nauczyć się odpowiedniego odruchu.
So I suggest you learn the appropriate Pavlovian response.
Powinnam prawdopodobnie nauczyć się siedzieć cicho.
I should probably learn to just keep quiet.
Musisz nauczyć się grać bardziej ofensywnie.
You have to learn to play more offensively.
Musisz nauczyć się odróżniać fantazję od rzeczywistości.
You've got to learn the difference between reality and fantasy.
Może powinieneś nauczyć się sam ścielić własne łóżko.
Perhaps you should start learning to make your own bed.
Podstawowo, potrzebujecie nauczyć się o Ameryce.
Basically, you people need to learn about America.
Musisz nauczyć się odnajdywać tę gwiazdę.
It is this star you must learn to find.
Powinni nauczyć się doceniać przyjemniejsze rzeczy w życiu.
You know, they should learn to appreciate the finer things in life.
Musimy nauczyć się wspinać jak alpiniści.
Need to learn to climb like those mountaineers.
Powinieneś nauczyć się szacunku do kobiet.
You will learn to show respect to women.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2265. Pasujących: 2265. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo