Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nauczyciel" na angielski

Wyszukaj nauczyciel w: Definicja Synonimy
teacher
tutor
master
schoolteacher
schoolmaster
professor
student-teacher
instructor

Sugestie

Twój nauczyciel historii wydał Tyler'a i Caroline radzie.
Your history teacher outed Tyler and Caroline to the council.
Cliff Randall, nauczyciel w zastępstwie.
I'm Cliff Randall, new substitute teacher.
Twój nauczyciel zdaje się być nieobecny.
Your tutor doesn't seem to be in evidence.
Twój nauczyciel przybył i czeka na podwórzu.
Your tutor has arrived and waits in the rear yard.
Nie pamiętam co mówił mój nauczyciel.
I have no idea what my teacher said.
Może nowy nauczyciel będzie potrzebował mieszkać w szkole.
Perhaps the new teacher will need to live at the school.
Frank Anderson, emerytowany nauczyciel medycyny.
Frank Anderson, retired middle-school math teacher from IS 161.
Mój nauczyciel macedońskiego powiedział, żebym napisał wiersz o Ojczyźnie.
My Macedonian teacher told me to write a poem about the Fatherland.
Młody nauczyciel wrócił i go obudził.
The young teacher has come back and he woke him up.
Jestem Brian Griffin wasz zastępczy nauczyciel.
I'm your substitute teacher, Brian Griffin.
Mówi pan Slocumb, jego ulubiony nauczyciel z akademii.
This is Mr. Slocumb, Georgie's favorite teacher from the academy.
Twój nauczyciel wpadł wczoraj i wyczyścił konto.
Your teacher came by yesterday, and he cleared out the account.
Twój nauczyciel hiszpańskiego jest moim kuzynem.
Your Spanish teacher, he's my cousin.
Jestem James Delafield, nowy nauczyciel.
I'm James Delafield, the new teacher.
Najlepszy, jedyny nauczyciel hiszpańskiego na Greendale.
Senor Chang - Greendale's foremost, if only, Spanish teacher.
Trzech zawodowców z Meksyku i niezadowolony nauczyciel fizyki.
We got three pros come up from Mexico and a disgruntled science teacher.
Jako nauczyciel sportu jesteś zadowolony z udogodnień...
As a sports teacher are you happy about the facilities...
Tak jak nasz nauczyciel, żadnej kartoteki.
Just like our teacher, none of them have a record.
Kiedyś dyrektor i wybitny nauczyciel ludu.
Once headmaster and outstanding teacher of the People.
Uczniowie wstają gdy ich nauczyciel wchodzi.
The pupils stand up when their teacher enters.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1885. Pasujących: 1885. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo