Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nazwa firmowa" na angielski

Wyszukaj nazwa firmowa w: Definicja Synonimy
brand name
business name
Producent i nazwa firmowa lub opis handlowy: ...
Manufacturer and Brand Name or Trade description: ...
Ten akapit ma jedynie zastosowanie w Państwie Członkowskim, w którym dana nazwa firmowa została zarejestrowana lub w którym przez takie jej stosowanie została zalegalizowana.
This subparagraph shall apply only in the Member State in which the brand name in question has been registered or in which rights have been acquired by that usage.
nazwisko lub nazwa firmowa producenta lub kupca prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w EOG;
the name or business name of the producer or of a vender established in the EEA;
w tiret drugie, wyrazy"... nazwisko lub nazwa firmowa importera..." zastępuje się wyrazami"... nazwisko lub nazwa firmowa butelkującego...";
second indent, the words"... the name or business name of the importer..." shall be replaced by the words"... the name or business name of the bottler...";
"Nazwa firmowa" lub "Opis handlowy" oznacza identyfikację opony przez producenta opony.
'Brand name' or 'Trade description' means the identification of the tyre as given by the tyre manufacturer.
Nazwa firmowa towaru lub znak towarowy powinny zostać wyraźnie wydrukowane na sprzęcie elektrycznym lub, w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu.
The brand name or the trade mark should be clearly printed on the electrical equipment or, where that is not possible, on the packaging.
1080 to nazwa firmowa fluorooctanu sodu.
1080 is the brand name for sodium fluoroacetate.
"d) nazwisko lub nazwa firmowa nadawcy i rejon administracyjny lub jego część, gdzie mieści się jego siedziba główna;"
"(d) the name or business name of the consignor and the local administrative area or part thereof where his head office is situated;".'
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 22 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo