Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nić dentystyczna" na angielski

Wyszukaj nić dentystyczna w: Definicja Synonimy
dental floss
Najniebezpieczniejsza w szafce z lekami była nić dentystyczna.
Most dangerous thing in his medicine cabinet was dental floss.
CPA 20.42.18: Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
CPA 20.42.18: Preparations for oral or dental hygiene (including denture fixative pastes and powders), dental floss
Miał złoty łańcuch gruby jak nić dentystyczna.
He had a gold chain as thick as floss.
Proszę spojrzeć na te zdjęcia i dać mi znać czy któreś panu kogoś przypomina, a wtedy... nić dentystyczna jest pańska.
I want you to take a look at these photos and let me know if anything jumps out at you, and then... the floss is all yours.
Wiecie, że nić dentystyczna świetnie nadaje się do szwów?
Did you know dental floss works great on stitches?
Nić dentystyczna, odrabiam pracę domową, nigdy nie oszukuję...
Floss, do my homework, never cheat...
Ale jak gruba nić dentystyczna.
But, like, thick floss.
CPA 20.42.18: Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
Pre-shave, shaving and after-shave preparations (excluding shaving soap in blocks)
CPA 20.42.18: Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
CPA 20.42.19: Shaving preparations; personal deodorants and antiperspirants; bath preparations; other perfumery, cosmetic or toilet preparations n.e.c.
Szczotka do zębów, nić dentystyczna, okazjonalny wypad do dentysty.
Brushing, flossing... occasional trip to the dentist.
Rezydencja, domek na plaży, dom w górach, samochody, udziały, zobowiązania, nić dentystyczna...
Primary residence, beach house, ski cabin, auto, stocks, bonds, dental floss.

Pozostałe wyniki

Twoja guma, cola, New Yorker i nic dentystyczna.
Here's your gum, soda, New Yorker, and dental floss.
Dlaczego masz nić dentystyczną we włosach?
How come you have dental floss in your hair?
Lustro, szczotkę, nić dentystyczną, niebieski ręcznik i żółty szlafrok.
A mirror, a hairbrush, floss, a blue towel and a yellow bath mat.
Potrzebujesz coś, jak nić dentystyczną, albo, wiesz, przedawnioną aspirynę?
Do you need anything, like some dental floss, or, you know, expired aspirin?
Dasz mi rano nić dentystyczną?
Can you get me some floss in the morning?
Mam nić dentystyczną i...
I got the dental floss and...
Chcesz do tego nić dentystyczną?
Would you like some floss with that, Steve?
Wygląda na nić dentystyczną.
It appears to be dental floss.
Z nicią dentystyczną, udowadniając, że nic dobrego nie przydarza się z nicią dentystyczną! Ale jestem tu, pytając się ponownie.
With a particular and a dental floss, proving that no good comes from a dental floss, but here I am, asking again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo