Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niż kiedy" na angielski

Wyszukaj niż kiedy w: Definicja Synonimy
than when
than the time
than it was when
compared to when
than you did when
than that time
Wyraźniej, niż kiedy jesteś obok.
Bolder, than when you're next to me.
Teraz jest gorzej niż kiedy wyjechałam ostatnio.
Now it's worse than when I last left.
Było nawet lepiej, niż kiedy wstąpiłem do klubu dla samotnych grubasek.
It was even better than the time I stumbled into that fat, lonely women's club.
To lepiej, niż kiedy utknąłeś w plecaku.
Well, it's better than the time you got stuck in that backpack.
Nie czynił jej życia lepszym, niż kiedy wszystkim tym, co miała... byłem ja.
He didn't make her life any better than it was when all she had was... me.
My... nie jesteśmy wiele bliżej odwrócenia ich stanu, niż kiedy zaczynaliśmy.
We... We're not much closer to reversing their condition than when we started.
Pięć minut krócej niż kiedy ostatnio pan pytał.
Five minutes less than when you asked last time.
Wyglądasz znacznie lepiej niż kiedy się poznaliśmy.
No. You look much better than when we met.
Lepiej, niż kiedy byliśmy razem.
Better than when we were together.
Piękniejsza, niż kiedy widziałem cię w Nowym Jorku.
You're more beautiful now than when I last saw you in New York.
Ta próbka pokazuje większą ilość białego, niż kiedy umieściłem ją na szkiełku.
This specimen shows a higher white count... than when I put it on the slide.
O wiele lepszy, niż kiedy pokazywałem magiczne sztuczki niewidomym.
A much better idea than when I did magic for the blind.
Jesteś jeszcze bardziej szalona niż kiedy uciekałam.
You're even loonier than when I ran away.
To jeszcze większy sukces, niż kiedy Imperator wymyślił sposób na świetny dialog w Gwiezdnych Wojnach.
This is an even bigger jackpot than when the Emperor figured out the formula for great Star Wars dialogue.
Gorzej niż kiedy przegrałeś swoją pierwszą sprawę?
(sighs) Worse than when you lost your first trial?
Może będzie mu to lepiej szło, niż kiedy był żywy.
Well, I sure as hell hope he does a better job than when he was alive.
Czuję, że będzie nam bardziej pomocna teraz niż kiedy żyła.
I feel she will be more help to us now than when she was alive.
Przyznam, że jestem bardziej zaintrygowany teraz, niż kiedy dostałem twoją wiadomość.
I admit, I'm even more intrigued now than when I got your note.
Wyglądają jeszcze bladziej niż kiedy wysiedli.
They look even paler than when they got off.
Istnieją tu miejsca coraz chłodniejsze, i bielsze niż kiedy byli tu ludzie.
There are some places getting colder and whiter than when humans were here.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 172. Pasujących: 172. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo