Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nic nie" na angielski

Sugestie

Homer, nikomu nic nie musisz udowadniać.
Homer, you don't have to prove anything to anybody.
Dom zastępczy, ich nic nie obchodzę.
I mean, Child Services, they don't care where I end up.
Przerwali krąg uzależnienia i nic nie powiedzieli Ornaranom.
They broke the cycle of addiction and never told the Ornarans.
Jeśli nic nie zrobimy, piesek zginie.
Well, if we don't stop it, the dog will die.
Pan Rmer nic nie wspomniał o dostępności ekspertyzy.
Mr Rmer made no mention of the availability of the expert report.
Tak naprawdę ono nic nie mówi.
Well, it really doesn't "say" anything.
Sprawdziliśmy jego odciski w komputerze... i nic nie znaleźliśmy.
We ran his prints through the computers... and we came up with nothin'.
Wizytówkę widziałem ale nic nie słyszałem.
I saw the card, man, but I missed everything else.
Więc w końcu nic nie powiedziałem.
So I didn't say anything in the end.
Ale nic nie wiem o ustawianiu meczy.
But I didn't know anything about fixing games.
Mama nic nie dostała kiedy zmarł.
Mom didn't get anything when he died.
W klinice nic nie chcieli powiedzieć.
They wouldn't say anything from the clinique.
Dla niej to tylko nic nie znacząca formalność.
I don't know. I think for her, it's just a piece of paper.
Przecieżpowiedzieliśmy wam, że nic nie pamiętamy.
We already told you we don't remember anything.
Próbowałem coś wymyśleć, i nic nie wychodzi.
I try to think of something, and, I guess, nothing comes out.
Zrozum mnie, nic nie mogłem zrobić...
To be up front, I don't think I can do that.
Roland nic nie mówił o dwóch ciał.
Roland didn't say nothin' about dropping' two bodies.
Przecież nikt jej nic nie zrobił.
I mean, no one did anything to her.
Zeznawałeś... że nic nie wziął ze sklepu.
You testified... that he didn't take anything from the store.
Żeby dotrzymać obietnicy, nic nie powiedział.
He didn't say anything to keep his promise.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 63162. Pasujących: 63162. Czas odpowiedzi: 626 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo