Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: nie mogę nie możemy
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie" na angielski

Sugestie

nie wiem +10k
+10k
nie chcę +10k
+10k
nie masz +10k
nie będę +10k
nie chce +10k
Nie, nie, nie, nie, nie, nie.
[Cellphone beeping] No, no, no, no, no, no, no, no, no.
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Calleigh napina, nie Walter.
No, no, no, no, no, no, no, no, Calleigh strings, not Walter.
Moglibyśmy... nie to nie zadziała.
Look we could... No, that's not going to work.
Dzwoniłem 25 razy, ale nie nie odbierałeś.
I have called up 25 times but you are not answering it.
Panu McDeere nie nie przysługuje prawo złożenia takiego wniosku.
Fact is, Mr. McDeere has no standing to file this request.
Od jutra nie nie będzie już.
From tomorrow on there won't be anymore, ever.
Zasługują na własny pokój żebym na nie nie patrzyła.
What they deserve is a room of their own where I don't have to look at them.
Ale nie nie wolno zazdrościć innym.
But we mustn't be jealous of others.
Nie, nie, nie, nie, nie.
Seen your mom this morning yet? - No, I'll track her down, here we go.
Nie, nie, nie, nie, nie, nie.
Nie, nie. Nie, nie, nie, nie.
Systemu nie można wyłączyć dopóki odczynnik nie zostanie uzupełniony.
It shall not be possible to turn off the system until the reagent has been replenished.
To nie jest ani nie będzie obowiązek UE.
That has not been, nor will it be, one of the EU's obligations.
Rumunia nie jest i nigdy nie będzie eksporterem przestępczości.
Romania is not, nor will it be, an exporter of crime.
Realizacji przedmiotowej polityki nie można polepszyć nie podnosząc poziomu pomocy finansowej.
The application of this policy cannot be improved without raising the level of financial assistance.
Argumenty dyplomatów amerykańskich nie były wystarczająco przekonujące, abyśmy nie mogli znaleźć rozwiązania.
The arguments of the American diplomats were not sufficiently convincing to prevent us from being able to find a solution.
Jeśli naprawdę nie chcesz kłopotów... nie podskakuj będąc tutaj.
If you really don't want to cause any trouble, keep a low profile while you're here.
Źródła bliskie Kanclerzowi nie potwierdzają ani nie zaprzeczają...
Sources close to the Chancellor will neither confirm nor deny...
Ma reputację nie przyjąć nie przez odpowiedź.
We do have a reputation of not taking 'no' as an answer.
To nie moim przyjaciółkom nie ufam.
Well, it's not my friends that I don't trust.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4764402. Pasujących: 4764402. Czas odpowiedzi: 2308 ms.

nie wiem +10k
nie chcę +10k
nie masz +10k
nie będę +10k
nie chce +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo