Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie docenić" na angielski

Wyszukaj nie docenić w: Definicja Synonimy
underestimate
not appreciate
underestimated
Analizując sytuację międzynarodową nie można pominąć lub nie docenić czynników zewnętrznych zaostrzających sprzeczności, które tak często leżą u podłoża problemów.
An analysis of the international situation must not leave out or underestimate the external causes fomenting and exacerbating the contradictions which are so often at the root of the problems.
Pozwól mu się nie docenić.
Let him underestimate you.
Jak można nie docenić, że?
How can you not appreciate that?
Chciałem dać czasu potrzebowałeś na celowe, ale teraz jestem zaniepokojony może nie docenić jak niepewna rzeczy będzie tu należy, że złoto dotrzeć do naszych brzegów,
I've wanted to give you the time you needed to deliberate, but now I'm concerned you may not appreciate how precarious things will be here should that gold reach our shores.
Anubis mógł nie docenić potęgi umysłu Asgardczyka.
Anubis may have underestimated the power of an Asgard's mind.
Nie można nie docenić znaczenia takiego przełomu naukowego.
There's no way to overstate the significance of such a breakthrough.
To ja, którzy nie docenić jego starania.
It's me who didn't appreciate all of his efforts.
Nie mogę nie docenić tego, że kilka razy uratowali ten świat.
Well, I can't help but appreciate the number of times they've saved this world.
Nie jestem tak nieugięty, żeby nie docenić, jak mi się wcześniej postawiłeś.
I'm not so set in my ways that I can't appreciate the way you stood up to me earlier.
Trudno nie docenić skuteczności jej działania.
You have to appreciate her efficiency.
Szczerze, chyba mogłem nie docenić, jak długo to zajmie.
To be honest, I think I might have underestimated how long it'll take.
To ja, którzy nie docenić jego starania.
Truth is... I'm also worried.
Lubię ciebie, Skalistego, ale nie robię nie docenić mojej zdolności.
I like you, Rocky, but don't underestimate my ability.
Po za tym, nie można nie docenić tego, jak przeszłość może wpłynąć na przyszłość.
Besides, one can't underestimate How much the past informs the present.
Mogłam nie docenić jej pasji po pierwszym czytaniu, tak, jak czasami każdy z nas.
I might have underestimated her passion upon first reading, as we all sometimes do.
Trudno jest nie docenić niesamowity wysiłek tych małych stworzeń, gdy walczą z tak małymi szansami.
It's hard not to admire these extraordinary little creatures as they battle against such odds.
Mogą nie docenić, że im... przeszkadzamy
They might not appreciate to be disturbed.
Ale nie mógł nie docenić tego dowcipu.
But, man, could he pull off a prank.
Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie docenić ironii.
I couldn't help but appreciate the irony, you know?
Mam na myśli, jak mogę być z kimś, że nie docenić Bacha czy Valmont?
I mean, how can I be with someone that doesn't appreciate Bach or a Valmont?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo