Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie ma nic" na angielski

there's nothing has nothing there is nothing there's no there is no has no there isn't anything
doesn't get any
ain't got nothin'
Isn't there anything
Is there anything
There's nothin'
it's not is not has anything

Sugestie

1720
656
402
391
294
140
Chris nie ma nic ważniejszego od wypełniania swoich obowiązków.
Chris, there's nothing more important than fulfilling your responsibilities.
Niestety nie ma nic przydatnego w pobliżu Wrót.
Unfortunately, there's nothing useful in the immediate vicinity of the gate.
To nie ma nic wspolnego z moim ojcem.
I know what you're thinking but this has nothing to do with my father.
To nie ma nic wspólnego/z samobójstwem Benjamina.
This has nothing to do with Benjamin's suicide.
Moim zdaniem nie ma nic ważniejszego dla Unii Europejskiej niż koncepcja niedyskryminacji.
In my opinion there is nothing more significant for the European Union than the concept of non-discrimination.
W terroryzmie dawnym czy obecnym, nie ma nic przyzwoitego czy godnego szacunku.
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
W zakochaniu nie ma nic niewłaściwego.
There's nothing inappropriate about being in love.
W zeznaniach świadków nie ma nic o awanturze.
There's nothing in the witness statements about a disturbance.
Ale nie ma nic tajemniczego siłowni.
But there's nothing mysterious about the gym.
Dlatego niniejsza TSI nie ma nic do podania w tych rejestrach.
Therefore this TSI has nothing to indicate in these registers.
Znajomy właśnie powiedział, że nie ma nic bardziej irytującego niż bycie mądrym podczas szkody.
A friend of mine just said that there is nothing more irritating than being wise during the event.
W schowku nie ma nic do wklejenia.
There is nothing in the clipboard to paste.
W pańskiej analizie nie ma nic na ten temat.
There is nothing in your analysis whatsoever that has picked up any of that.
Tu nie ma nic o pożarze.
There's nothing about a fire in here.
Ateista nie ma nic do stracenia.
An atheist has nothing to lose.
Na świecie nie ma nic, poza innymi ludźmi.
There's nothing in the world but other people.
Szczęście nie ma nic do tego, Dana.
Luck has nothing to do with it, Dana.
Tu nie ma nic więcej do roboty mamo.
There's nothing else to do here, mom.
We mnie nie ma nic sympatycznego.
There's nothing nice about me.
Tu nie ma nic związanego z prawdą.
And this has nothing to do with the truth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5430. Pasujących: 5430. Czas odpowiedzi: 652 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo