Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie ma niczego" na angielski

there's nothing there is nothing has nothing
there isn't anything
no anything
there's nothin
hasn't got anything
Isn't there anything
Ain't nothin
Not that there's anything
Isn't there something
doesn't have anything

Sugestie

Niestety w pobliżu wrót nie ma niczego przydatnego.
Unfortunately, there's nothing useful in the immediate vicinity of the gate.
Przecież nie ma niczego bohaterskiego w mordowaniu dziecka.
You know, there's nothing heroic about killing a young kid.
Zapewniam pana, że w tym człowieku nie ma niczego nadprzyrodzonego.
I promise you there is nothing supernatural about this man.
Wiesz, nie ma niczego złego w byciu rolnikiem.
Then, there is nothing wrong with being a farmer.
To nie ma niczego, by zrobić z tym.
That has nothing to do with this.
Ale nie ma niczego lepszego od prowadzenia pociągu.
But there's nothing like running a train.
Tu nie ma niczego do ukradzenia.
There's nothing to steal here.
Zatem na pokładzie nie ma niczego co umożliwiłoby ci odlot przed naszą śmiercią.
Then there's nothing aboard that can facilitate your escape before we die.
Tutaj nie ma niczego, co chciałby mieć Jarod.
There's nothing here that Jarod wants.
Payson, w tobie nie ma niczego zwyczajnego.
Payson, there's nothing normal about you.
Bo nie ma niczego bardziej zaraźliwego niż śmiech.
There's nothing more contagious than laughter.
W pobliżu nie ma niczego do jedzenia.
There is nothing to eat around here.
Nie będę na twoich urodzinach, ale nie ma niczego na świecie, czego bym bardziej pragnęła.
I'm not going to be at your birthday party, but there's nothing I'd like more in the whole, wide world.
Przyżekam, że nie ma niczego między nami.
I swear, there's nothing going on between us.
Wiem, że nie ma niczego, co mogę teraz powiedzieć, abyś poczuła się lepiej.
I know there's nothing in the world I can say right now to make you feel any better.
Są absolutnie pewni, że nie ma niczego absolutnego.
They are absolutely sure that there is nothing absolute.
Tu nie ma niczego do zrozumienia, Cate.
There's nothing to understand, Cate.
W moim kraju nie ma niczego takiego.
In my country, there is nothing like it.
Tu nie ma niczego do spekulacji.
There's nothing between the stories.
Po pierwsze, nie ma niczego intensywnego w celach.
First of all, there's nothing intensive about a purpose.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 909. Pasujących: 909. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo