Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie miałbym nic przeciwko" na angielski

Wyszukaj nie miałbym nic przeciwko w: Definicja Synonimy
I wouldn't mind
l wouldn't mind
I wouldn't have minded
I'd be okay with
Wiesz, z tyłu nie miałbym nic przeciwko temu.
No. If it were the inside, I wouldn't mind.
Chyba nie miałbym nic przeciwko temu gdybyś się spakowała i na jakiś czas wróciła do domu.
I wouldn't mind it too much if you wanted to pack up and go back home for a spell.
Normalnie nie miałbym nic przeciwko ale trzeba by zapytać mojego chłopaka, Jacka.
Normally, l wouldn't mind but you'd have to ask my boyfriend, Jack.
Nie mam żadnych kwiatów, chociaż nie miałbym nic przeciwko czarnej bieliźnie, ale w tych okolicznościach, nie powinniśmy mieszkać razem.
Well, l don't have any flowers, l wouldn't mind seeing the black underwear, but under the circumstances, l don't think we should move in together.
Jakkolwiek nie miałbym nic przeciwko, by Prorocy wybrali kogoś innego.
Just the same, I wouldn't have minded if the Prophets had chosen someone else.
Powiem panu, że nie miałbym nic przeciwko spędzeniu reszty moich dni w więziennej celi
I tell you, I wouldn't have minded ending my days in a prison cell.
To znaczy... nie miałbym nic przeciwko byciu czarnym.
I mean, I wouldn't mind being black.
Chociaż nie miałbym nic przeciwko, żeby mi płacili za zabawę w doktora.
Although I wouldn't mind being paid for playing doctor.
Oczywiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby czasem trochę pociupciać.
Of course, I wouldn't mind getting a little.
Ale nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy dotarli tam wcześniej.
Forty-eight hours, Scully, but I wouldn't mind getting there earlier, if you don't mind.
I nie miałbym nic przeciwko przyjęciu jego imienia.
I wouldn't mind taking on his name.
Ja też nie miałbym nic przeciwko by nią być.
I wouldn't mind being her either.
Wiesz, nie miałbym nic przeciwko żonie.
You know, I wouldn't mind a wife.
W sumie nie miałbym nic przeciwko założeniu takiej skóry jelenia.
I wouldn't mind wearing one of these deer pelts up there.
Szczerze mówiąc, nie miałbym nic przeciwko.
Honestly speaking, I wouldn't mind.
Ale nie miałbym nic przeciwko gdyby odpowiednio go traktowała.
But I wouldn't mind that she treated him properly.
I nie miałbym nic przeciwko wyrwaniu się z domu.
And I wouldn't mind getting out of the house.
Po prostu się wynieść, nie miałbym nic przeciwko.
Just take right on off, I wouldn't mind.
Szczerze mówiąc, nie miałbym nic przeciwko gdyby, Jesse po prostu rozpłynął się w powietrzu.
Look, I wouldn't mind, honestly, if Jesse just faded into the mist.
Gdyby ta dziewczyna, z którą się widuję, przyszła tutaj, to nie miałbym nic przeciwko, gdybyś powiedziała jej jak dobrym chłopcem jestem, który zmywa naczynia.
If this girl I'm seeing comes here, and she might, I wouldn't mind if you told her I was the kind of boy that does the dishes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 158. Pasujących: 158. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo