Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie na długo" na angielski

Wyszukaj nie na długo w: Definicja Synonimy
not for long
not by a long shot
won't be for long
not for much longer
not for too long
not for a long time
don't be too long
not for very long
not much longer
not very long
won't last for long
I uprzedzam, że nie na długo.
And I'm warning you it's not for long. No, no.
Możemy odłożyć terapię, ale nie na długo.
We can withhold treatment for a little while, but not for long.
Cóż, jeżeli tak to nie na długo.
Well, if they can, it won't be for long.
Połączenie jest stabilne, ale nie na długo.
His link is stable, but it won't be for long.
Chyba jestem szczęściarzem. tak, ale nie na długo.
Is that right? I guess I'm a lucky guy. Yes, but not for long.
Bestia żyje, ale nie na długo.
No, the beast lives... but not for long.
Poukrywali się w pustych budynkach nieopodal, ale nie na długo.
Hid in some empty buildings, but not for long.
Tak, ale nie na długo.
Yes, but not for long.
Ja tak, ale nie na długo.
Well, I am, but not for long.
Mam pracę, ale nie na długo.
I have a job, but not for long.
Jestem pewnie że nie na długo.
I'm sure not for long.
Ale nie na długo, chyba że masz dobre informacje.
But not for long, unless you've got some good news.
Znów jestem dla niego ciężarem, - ale nie na długo...
I'm ending up a burden to him once again - but not for long...
Cóż, ale nie na długo.
Well, if it's not for long.
W rzeczy samej, lecz nie na długo.
Indeed, but not for long.
Niektóre nie na długo, parę dni.
Some of them not for long, a few days.
W takim tempie, nie na długo.
At this rate, not for long.
W każdym razie, nie na długo.
Or at least not for long.
Nie całkowicie i nie na długo.
Not completely, and not for long.
Cóż, jestem więc... ale nie na długo.
Well, I'm here now... but not for long.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 268. Pasujących: 268. Czas odpowiedzi: 213 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo