Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie na darmo" na angielski

Wyszukaj nie na darmo w: Definicja Synonimy
not for nothing
not in vain
Miałem ci przekazać, Jack, że nie na darmo przeszedłeś całą drogę.
You go back a long way, but not for nothing, there was six.
Nie na darmo jestem najlepszym wojownikiem w Radzie.
Not for nothing I'm the best fighter among the Fourteen...
Spoczywaj w pokoju i wiedz... że twoje życie poszło na dno nie na darmo.
Rest in peace, and know that your life was not in vain.
Mówię w imieniu kraju, który w ciągu ostatnich kilku lat odnotowuje bardzo wysoki poziom imigracji, ale nie na darmo, ponieważ od 2000 roku liczba ludności w Hiszpanii wzrosła o sześć milionów.
I speak on behalf of a country which has, in the last few years, experienced very intense levels of immigration, but not in vain, as, since the year 2000, the Spanish population has increased by six million people.
Nie na darmo sprzedaję towary "Sampsona" od 45 lat.
Not for nothing I've been selling Sampson for 45 years.
Nie na darmo, nie zrozumcie mnie nie lubi.
Not for nothing... you can't get me not to like you.
Mam nadzieję, że załoga da z siebie wszystko by wykonanić zadanie i udowodnić, że okręty naszego typu nie na darmo nazywa się "Czarnymi dziurami"
Hopefully, our crew will show its combatant valour, accomplish the mission and prove it's not for nothing they call our submarines 'black holes'.
Nie na darmo, Jack.
Nie na darmo była posłanka do PE, pani Maij-Weggen, asystowała przy narodzinach prawodawstwa wspólnotowego w tym obszarze.
Not for nothing did former MEP Mrs Maij-Weggen stand at the cradle of Community legislation in this area.
Słuchaj, nie na darmo przeszłam przez to wszystko.
Look, I didn't go through all that for nothing.
Może nie na darmo uratowałem ci życie.
I might have saved your life for something after all.
Wiedziałem, że nie na darmo nazywasz się Dolan.
I knew your name wasn't Dolan for nothing.
Wiedziałam, że nie na darmo ona jest tak urodziwa.
I knew she did not be so beautiful for nothing.
Cóż, nie na darmo zowią nas trzema mędrcami.
Well, we're not called three wise men for nothing.
Twoja rodzina nie na darmo spędziła tu siedem pokoleń.
Your family didn't spend seven generations here for nothing.
Przecież nie na darmo niepokoiliśmy króla. Brawo, sir.
He's not called the Sun King for nothing.
Bóg nie na darmo dał mi tę przerwę między zębami.
Don't think God gave me this gap for nothing.
No wiesz, w końcu nie na darmo mówi się "Boże Narodzenie".
You know, Christmas - Christ Mas, which means "More Christ" to our Spanish friends.
A jeśli się sparzysz, to chyba nie na darmo.
And If it hurts... it's probably worth it.
Nie stracę swojej żony i nie na darmo złamano mi rękę i wyrzucono z kasyna.
I'm not losing my wife and getting my hand broken and getting kicked out of a casino for nothing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 74. Pasujących: 74. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo