Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie na miejscu" na angielski

Wyszukaj nie na miejscu w: Definicja Synonimy
out of place
inappropriate
uncalled for
uncalled-for
out of the question
out of line
not appropriate
not be appropriate
not an appropriate
Twoje świeckie rozrywki byłyby zupełnie nie na miejscu.
Your more secular entertainments would be totally out of place.
Naprawdę sie czuję nie na miejscu.
I'm feelin' really out of place.
A ta rozmowa jest zdecydowanie nie na miejscu.
And that is a completely inappropriate conversation.
Powiedziałam, że to było całkowicie nie na miejscu i zwolniłam go.
I said that it was totally inappropriate, and then I fired him.
Cóż, to było nie na miejscu.
Well, that was uncalled for.
Żarty są tu nie na miejscu, Pani Crawford.
Levity is out of place, Mrs. Crawford.
Oczywiście, kilka z nich będzie nieco nie na miejscu w Mackinac.
Of course, some of them will be a little out of place in Mackinac.
Wtedy to było nie na miejscu, ale teraz...
Then it was out of place, but now...
Witaj, nietypowa i nie na miejscu rzecz.
Hello, unusual and out of place.
Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.
Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
To bardzo nie na miejscu, ale dziękuję.
Yes, that's very inappropriate, but thank you.
Wszystko, co wygląda, jak nie na miejscu.
Anything that looks out of place.
Pańska ironia jest nie na miejscu.
Your irony is out of place.
Wszystko pomieszane, zamienione, nie na miejscu.
Everything's all messed up, out of place.
Moje uwagi były nie na miejscu.
My remarks were truly out of place.
Czuję się zupełnie nie na miejscu.
I feel quite out of place.
Pańskie uwagi były nie na miejscu.
Your remarks were out of place.
Wydawało się po prostu nie na miejscu.
It just seemed out of place.
Te dwa słowa wydały mi się zupełnie nie na miejscu.
There's a word that seems out of place to me.
Chciałbym pospacerować po kampusie i popatrzeć na wapień, ale czuję się tam nie na miejscu.
I'd like to be able to stroll through the campus and look at the limestone, but I just feel out of place.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 479. Pasujących: 479. Czas odpowiedzi: 272 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo