Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie posłuchać" na angielski

Wyszukaj nie posłuchać w: Definicja Synonimy
disobey
listen to
wouldn't he listen
Dość, by nie posłuchać rozkazu?
Enough to disobey a direct order?
Gdy myślę, że mogę już nie zobaczyć gwiazd, nie posłuchać muzyki! lub nie rozmawiać z dziewczyną tak piękną, jak ty!
When I think I may never see the stars... listen to good music, or... talk to a beautiful girl like you.
Czy może chcesz nie posłuchać bezpośredniego rozkazu?
Or do you want to disobey a direct order?
Ty i twoi ludzie nie mogą nie posłuchać rozkazów.
You and your men can't disobey orders.
Spróbuj nie posłuchać, a pokażę ci Boży gniew.
Any attempt otherwise, and I shall show you God's wrath.
Cieszę się, że zdecydowałeś mnie nie posłuchać i powiedziałeś wszystko Paige.
I'm just glad you decided not to listen to me and told Paige everything.
Zabroniłem go tknąć! - Czy mógłby nie posłuchać?
I specifically ordered those men - Would he disobey you again?
Nie mogę nie posłuchać bezpośredniego rozkazu i opuścić posterunek, prawda?
I can't disobey a direct order and leave my post, - can I?
Nawet jeśli to prawda, Kali może nie posłuchać, lub może nie być w stanie powstrzymać fal.
And even if it's true, Kali may not listen, or she may not be able to stop the waves.
Nie jesteś wzruszona, że zależy mi na tyle, by cię nie posłuchać?
Well, aren't you secretly touched that I cared enough to disobey your wishes?
Zabroniłem go tknąć! - Czy mógłby nie posłuchać?
Lieutenant, don't answer that!
Jak śmiałaś mnie nie posłuchać?
How DARE you disobey me in this way?
DIaczego miałby nie posłuchać?
Kto ośmielił się mnie nie posłuchać?
Who among you disobeyed me?
Dlaczego mam tego nie posłuchać?
And so why hurry?
Dlaczego miałby nie posłuchać?
Czy mógłby nie posłuchać?
Would he dare disobey?
Wielu żołnierzy się wacha, mogą nie posłuchać rozkazów.
There will probably be many soldiers who will be confused, and won't follow orders.
Zabroniłem go tknąć! - Czy mógłby nie posłuchać?
I ordered them not to touch him! - ...would he dare disobey you again?
Czy można go nie posłuchać?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3362. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 296 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo