Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie trzeba" na angielski

Sugestie

77
46
Pani Johnson, nie trzeba wyjaśniać.
Mrs. Johnson, you don't need to explain anything to me.
Używając istniejącej sieci komputerowej nie trzeba inwestować w nową infrastrukturę okablowania.
By using your existing computer network you don't need to invest in a new cabling infrastructure.
Nawet nie trzeba malować ani tapetować.
Look, there's no need to paint or wallpaper.
Informacji tych nie trzeba już zatem wymagać.
As a result, that information should no longer be required.
Sławy słoniny z Colonnata nie trzeba udowadniać.
The reputation of Lardo di Colonnata no longer needs to be proven.
Pola tego nie trzeba wypełniać w przypadku deklaracji długoterminowych.
This box need not be completed in the case of long-term declarations.
Mówię tylko... że nie trzeba się złościć.
I'm just sayin' there's... no need to tear the town to pieces.
Dziękuję doradco, ale nie trzeba mi doradzać.
I thank you, Counsellor, but I don't want any counselling.
Chyba nie trzeba wszystkiego ci mówić.
I shouldn't have to spell everything out for you.
Nawet nie trzeba powiedzieć to głośno.
You don't even need to say it out loud.
Generalnie nie trzeba żadnych dodatkowych bodźców by zamordować właściciela pralni.
Generally speaking, you don't need any extra incentive to murder a dry cleaner.
Masz rację, nie trzeba zachęty.
You're right, doesn't need selling.
Cóż, nie trzeba było zakładać sukienki.
Well, you shouldn't have worn a skirt.
Chyba nie trzeba już przejmować się pastorem.
It appears you won't have to bother with the preacher.
Może nie trzeba było powstrzymywać tego zamachu stanu.
Maybe we shouldn't have stopped that coup after all.
Chyba nie trzeba robić punkcji, bo musielibyśmy dać tacie Valium.
And hope that we don't have to do a lumbar puncture or we're looking at a Valium drip for Dad.
Może nie trzeba przewidywać jego następnego celu.
So maybe we don't need to predict his next target.
Może nie trzeba było wyłączać telefonu.
Well, maybe you shouldn't have turned your cell phone off.
Dzięki za propozycję, ale nie trzeba.
Want in? - Thanks for the offer, but I'm good.
Rachel, nie trzeba czyścić dla mnie.
Rachel, you don't have to clean up for me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7928. Pasujących: 7928. Czas odpowiedzi: 420 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo