Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie tym razem" na angielski

Wyszukaj nie tym razem w: Definicja Synonimy
not this time
not this one
not in this case
not at this time

Sugestie

Ale nie tym razem, Annie.
But not this time, Annie.
Ciągle wymagamy od ludzi poświęcenia, ale nie tym razem Harry.
Every time we offer our people up as a sacrifice, well not this time, Harry.
Przy innych okazjach tak ale nie tym razem.
(laughs) On many occasion, but not this one.
Że jesteście naprawdę miłymi ludźmi, i mam nadzieję, że będziecie mieli kiedyś dziecko, ale nie tym razem.
I think you're really nice people, and I hope you have your baby someday, but not this one.
Remis zazwyczaj idzie na drugie miejsce, ale nie tym razem.
A tie usually goes to the runner but not this time.
No owszem, zrobiłem coś do śmiechu, ale nie tym razem.
Well that has been the old hilarious practical joke, but not this time.
Boli tak samo jak każdego, ale... nie tym razem.
It hurts as same as anyone else, but... not this time.
Zwykle odrastają trzy nowe głowy... ale nie tym razem.
Usually, a head grows back, but not this time.
Ale nie tym razem, Abe.
But not this time, Abe.
Nie możemy sobie znów odpuścić, nie tym razem.
We can't let go again, not this time.
Nie możesz uciec, nie tym razem.
You can't run, not this time.
Clive Reader, nie tym razem.
Clive Reader, not this time.
Ale nie tym razem, Al.
Well, not this time, Al.
My nie pozwalając ci na naszych oczach na sekundę nie tym razem.
We aren't letting you out of our sight for a second, not this time.
To niemożliwe, nie tym razem.
It's not possible, not this time.
Nawet gdyby dystonia byłaby wielką, medyczną zagadką, to nie tym razem.
Even if dystonia was some big medical mystery, it's not this time.
Nie uda ci się z tego wywinąć, nie tym razem.
You can't talk your way out of this situation, not this time.
Nie, nie tym razem tato.
No. Not this time, Pop.
Ooo nie, nie tym razem.
No, no, not this time.
Tak strasznie chcesz mnie dorwać, tak cię to męczy, ale nie tym razem.
You want me so bad it's like acid in your mouth... but not this time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 345. Pasujących: 345. Czas odpowiedzi: 212 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo