Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie wiele" na angielski

Wyszukaj nie wiele w: Definicja Synonimy
not much
not many
not a lot of
nothing much
ain't much
won't be much
Not too many

Sugestie

Mam parę pomysłów, może nie wiele, ale złożę ambasadorowi wizytę.
Well, I got a little idea. It's not much, but... I'll pay the ambassador a visit.
To nie wiele... ale weż to.
It's not much... but take this.
Nie-nie wiele ludzi, rzeczywiście.
Not... not many people, apparently.
To wymaga ogromnego wewnętrznego świata które nie wiele osob ma.
It requires a large inner world not many people have.
Do tej pory nie wiele miałem wspólnego.
Not a lot of call for them so far while I'm here.
I nie wiele czasu na to.
And not a lot of time to get them done.
Na razie nie wiele można zrobić.
Right now there's not much we can do.
To tylko mały chłopiec nie wiele starszy ode mnie.
He's just a little boy, not much older than me.
Mamy dużo bogatych playboy'i w L.A., ale nie wiele prawdziwych artystów.
We have lots of rich playboys in L.A., but not many real artists.
To nie wiele według amerykańskich standardów, ale maksimum w Norwegii.
It's not much by American standards, but that's maximum in Norway.
To nie wiele, ale wszystko co mam.
It's not much, but it's all I've got.
Udało nam się uratować zwierzęta i trochę mebli... ale nie wiele.
We saved the animals and some furniture... but not much.
I w tej cenie, nie wiele ja kwestionuje.
And for this price, there's not much I would take issue with.
Chciałbym myśleć, że nie wiele.
I'd like to think not much.
Długo byłem w tej grze... i nie wiele mnie już dziwi.
I've been in the game a long time... and there's not much that surprises me.
To nie wiele, ale pomoże przeżyć.
It's not much, but it'll help tide you over.
Ta. Oczywiście, jeśli ta osoba jest zawzięta, nie wiele można zrobić.
Of course, if that person is stubborn, there's not much you can do.
To brzmi jak dużo tobą i nie wiele mnie.
That sounds like a lot of you and not much me.
Inne niż jego smak w anarchii tatuaże i szatański projekt, nie wiele jeszcze.
Other than his taste in anarchy tattoos and satanic design, not much yet.
Sędzia będzie zobaczyć go tylko jako dwubitowym narkomana, nie wiele więcej.
The judge will only see him as a two-bit drug addict, not much more.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 361. Pasujących: 361. Czas odpowiedzi: 397 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo