Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niedźwiedź polarny" na angielski

Wyszukaj niedźwiedź polarny w: Definicja Synonimy
Każdy niedźwiedź polarny zmierzający do brzegu już do niego dopłynął.
By now, every polar bear that's coming ashore has arrived.
Ten niedźwiedź polarny był naszą główną atrakcją.
That polar bear was our main attraction.
Nasz niedźwiedź polarny został kiedyś oskarżony o włamanie.
See, our polar bear got arrested for breaking and entering.
Miły, łatwopalny, niedźwiedź polarny.
A nice, flammable polar bear.
Olbrzymi niedźwiedź polarny z okularami przeciwsłonecznymi jest częścią hokeja teraz? i domyśla się gry naprawdę zmienił się.
A giant polar bear with sunglasses is part of hockey now? I guess the game's really changed.
Europejskie programy hodowli niedźwiedzi polarnych są nieskuteczne i jest to bardzo zła wiadomość, przede wszystkim dlatego, że niedźwiedź polarny jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w naturalnym środowisku.
The European breeding programmes for polar bears are unsuccessful and that is very bad news, mainly because the polar bear is threatened with extinction in the wild.
Flaming, szympans, tarantula, bocian, pingwin... mors, dzik, żyrafa, waleń, niedźwiedź polarny... antylopa, kormoran, orangutan, gazela, pelikan... hipopotam, jeżozwierz, łabędź, lis
Flamingo, Chimpanzee, Tarantulas, Stork, Penguin... Walrus, Wild Boar, Giraffe, Whale, Polar Bear... Antelope, Cormorant, Orang-utan, Gazelle, Pelican... Hippopotamus, Porcupine, Swan, Fox.
Niedźwiedź polarny jest zupełnie sam w te święta i wydaje się taki smutny.
Ted the polar bear is all alone this holiday, and he seems so sad.
Niedźwiedź Polarny 1, tu Lis 1, z grupy bojowej Midway Pacific.
Polar Bear 1, this is Red Fox 1, USS Midway Pacific battle group.
Na środku siedzi niedźwiedź polarny.
There's a polar bear sitting in the middle of it.
Ile waży niedźwiedź polarny?
How much does a polar bear weigh?
Słuchaj, dzwoniłem do Sphinxa i ku mojemu zaskoczeniu, nie przystosują stolika dla dwóch plus 360 kilogramowy niedźwiedź polarny.
Look, I called Benihana, and much to my chagrin, they could not accommodate a table for two plus an 800-pound polar bear.
Czy tutaj ma przyjeść po mnie niedźwiedź polarny?
Is this where the polar bear comes to get me? I hope not.
Fakt, że niedźwiedź polarny z husky, inne zwierzęta, czy ty i ja z naszymi psami możemy nie zjeść się wzajemnie, zacząć się bawić, definiuje zabawę jako coś osobnego.
And the fact that the polar bear and husky or magpie and a bear or you and I and our dogs can crossover and have that experience sets play aside as something separate.
Niedźwiedź polarny na poziomie szóstym.
Sir, there's a polar bear on level 6.
Więc to jest Niedźwiedź Polarny.
Is this Mr. Polar Bear?
Więc to jest Niedźwiedź Polarny.
So this is Polar Bear.
Mam też wiadomość że, Niedźwiedź Polarny Który kieruje największą organizacją przestępczą w Azji Poleciał do Koreii.
According to reliable news, Polar Bear who lead's Asia's No. counterfeit syndicate has gone to Korea.
Teraz niedźwiedź polarny jest w niebezpieczeństwie.
Now, the ice bear is under siege.
Był niedźwiedź polarny, facet, który zmieniał się w dym.
There was a polar bear and - a Guy who turned into smoke.» you're not Emily.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 58. Pasujących: 58. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo