Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niego wejść" na angielski

enter it
Co znaczy, że można do niego wejść o każdej porze dnia i nocy (z wyjątkiem chwil, kiedy nie ma prądu) i tyle.
This means everybody can enter it at any time, day and night (excluding moments when there is no electric power).
Nie dało się do niego wejść. Teraz już można. Teraz już będzie zawsze otwarty i zawsze nieczynny.
One could not enter it. Now everybody can enter it. Now it will be always open and always not working.
Mógł do niego wejść kiedy wyszłam omawiać interesy.
He could have wandered in when I went to drum up some business.
Musiałam się nieźle wyginać, żeby na niego wejść.
I had to walk around the corner just to get on it.
Nie, jeśli nie będziemy chcieli do niego wejść.
Not if we don't want to go in that building.
Przed chwilą kazałaś mi na niego wejść.
You just sent me up here.
A gdy jest ci potrzebny, to możesz do niego wejść.
Then, if you need it, it's yours just to step into.
A wy pomożecie mi do niego wejść.
And you three are going to help me infiltrate it.
Mogę to wykorzystać, żeby do niego wejść.
I can use it to go in his mind.
Możesz do niego wejść, ale natychmiast.
I'm a dear friend of Evan's.
Dziękuję, że mogłam do niego wejść.
Thank you for letting me trespass.
Nigdy wcześniej nie odważyłem się do niego wejść.
I never dared go in it before.
Jeśli chcesz, możesz do niego wejść.
(Billy) If you want to, you can go in.
Albo wiedział gdzie był ukryty poziom i jak do niego wejść, albo miał coś wspólnego z zaprojektowaniem gry.
Either he knew where the secret map was and how to access it, or had something to do with the design of this game.
Jeżeli chcecie na niego wejść, będę musiał zobaczyć oficjalny nakaz z FBI.
You want to board her, we'll need an official request from the FBI in Washington.
Więc możecie po niego wejść, albo zadzwonić, to go przyprowadzę.
So just come pick him up or call, and I'll send him over.
Wykreślasz go na podłodze a potem musimy do niego wejść.
You must draw it on the floor, and then we stand inside it.
Mogą państwo do niego wejść, zanim go zabierzemy na salę operacyjną.
You can go in and see him before we take him to the O.R.
Może pan do niego wejść tylko na chwilę, musi odpoczywać.
If you'd like to see him, it can only be for a few minutes.
Jego drzwi były zawsze otwarte, każdy mógł do niego wejść.
The door would always be open.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 65. Pasujących: 65. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo