Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niewiarygodny" na angielski

Wyszukaj niewiarygodny w: Definicja Synonimy
incredible
unbelievable
unreliable
untrustworthy
riot
amazing
To najbardziej niewiarygodny android jakiego kiedykolwiek widziałam.
This is the most incredible android I've ever seen.
Jego wiara sprawiła, że wymyślił ten niewiarygodny plan.
So he came up with this incredible idea because of his beliefs.
Ich system jaskiń na Peleliu był niewiarygodny.
Veteran #5: Their whole cave system on Peleliu Was unbelievable.
Zamiast tego jest ten paskudny, niewiarygodny horror.
Instead, it's this awful, unbelievable horror story.
Mów, że on jest kapryśny, całkowicie niewiarygodny.
Say he's erratic, totally unreliable.
Ja zawsze byłem całkowicie nieodpowiedzialny... niewiarygodny, pochłonięty sobą.
I've always been thoroughly irresponsible... unreliable, self-absorbed.
Unikalna cecha genetyczna storczyków pozwoliła im rozwijać się w niemal niewiarygodny stopień złożoności.
The unique genetic make-up of orchids has allowed them to evolve an almost unbelievable degree of complexity.
Wasz kompleks jest niewiarygodny, Danielu.
Your complex is incredible, Daniel.
Wszystkie wybory w Rumunii są fałszowane, ale rozmiar planowanego obecnie oszustwa jest niewiarygodny.
All the elections in Romania have been rigged, but the scale of the fraud which is currently being planned is incredible.
Jeśli Mesmer przypominał ciebie to jestem pewny, że był niewiarygodny.
If mesmer was anything like you, trance, I'm sure he was incredible.
Ale bank uważa, że jest pan niewiarygodny.
But the bank thinks you are unreliable.
Musisz krzyczeć głośniej, żeby przebić się przez niewiarygodny hałas świata.
You have to scream loud if you want to be heard over the incredible din of the world.
Tyler Crowe, co za niewiarygodny wypadek.
Tyler Crowe, what an unbelievable crash.
Twój powrót do zdrowia jest dość niewiarygodny.
Your recovery... it's honestly quite unbelievable.
To najbardziej niewiarygodny powód, do odmowy, jaki słyszałem.
That's the most incredible reason for refusing an invitation I've ever heard.
Boże, ten widok jest niewiarygodny.
God, this view is incredible.
Ta sytuacja sprawia, że świadek jest niewiarygodny.
Your Honor, this quid pro quo makes this witness unreliable.
Ten facet grający Potsie jest niewiarygodny.
That guy doing Potsie is unbelievable.
Ale nawet bardziej niewiarygodny jest fakt, że, po 2500 latach istnienia, przez stworzenie komitetu buddyści zaprzeczyli sami sobie.
But even more unbelievable is the fact that, after 2,500 years, with the creation of a committee the Buddhists contradicted themselves.
On był wspaniały... cudowny, niewiarygodny w łóżku o niespożytej energii...
He was a wonderful lover. Incredible... tireless...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 237. Pasujących: 237. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo