Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niewygodny" na angielski

Wyszukaj niewygodny w: Definicja Synonimy
uncomfortable
inconvenient
an inconvenience
Zimą nie lubię nosić, ponieważ jest niewygodny.
I don't like to in the winter, because it's uncomfortable.
Nie, tutaj również jest niewygodny.
No, it's uncomfortable here as well.
Z moralnego punktu widzenia miałem rację z politycznego - jestem niewygodny.
So morally, I was right, but politically, I'm inconvenient.
Chociaż czasem byłeś niewygodny, to zawsze znaczyłeś dla mnie więcej żywy niż martwy.
You see, inconvenient though you occasionally were, you're always worth more to me alive than dead.
Twój mały projekt stał sie niewygodny.
Your little project has become an inconvenience.
A jeśli staniesz się dla mnie niewygodny... zastrzelę cię.
If you become any kind of an inconvenience, I'll shoot you.
Nie byłem tym niewygodny od katolickiej szkoły.
I haven't been this uncomfortable since Catholic school.
Jak tylko to zaczyna mieć chęć niewygodny, chcę, byś powiedział mnie.
As soon as it starts to feel uncomfortable, I want you to tell me.
Dla mnie to dość niewygodny temat, pani kapitan.
I find this a very uncomfortable conversation, captain.
Myślę, że sierota to niewygodny bagaż dla niezamężnej kobiety.
I should have thought an orphan an uncomfortable piece of baggage for an unmarried woman.
To szalone, bo ten związek jest niewygodny i wygodny w tym samym czasie.
It's crazy because, like, this relationship, it's uncomfortable, but comfortable at the same time.
Zaprojektowałem go, by był niewygodny.
It was designed to be uncomfortable.
Jeśli jesteś niewygodny porcja jako mojego szefa sztabu, Leo Zapraszamy do recuse się aż odejdę.
If you're uncomfortable serving as my chief of staff, Leo feel free to recuse yourself until I'm gone.
I nawet sobie nie wyobrażasz jak ten stanik jest niewygodny.
And don't even get me started on how uncomfortable this underwire bra is.
Musze przyznać, że miło jest być w czymś innym niż ten niewygodny kostium.
I have to admit, it's nice being out of that uncomfortable suit for a while.
Po pierwsze to Najbardziej niewygodny samochód w historii ludzkości.
First of all, it is THE most uncomfortable car in all of human history.
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo niewygodny jest ten fotel.
I never knew how uncomfortable this chair was.
Ten strój księżniczki jest taki niewygodny.
This princess garb is so uncomfortable.
Jest niewygodny, dziwny i nienawidzę każdej jego chwili.
It's uncomfortable, it's weird, and I hate every single second of it.
Nie, ja tyko... mój hotel jest niewygodny.
No, I just... my hotel is uncomfortable.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 94. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo