Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niezdecydowany" na angielski

Wyszukaj niezdecydowany w: Definicja Synonimy
undecided
hesitant
indecisive
ambivalent
wavering
Wczoraj przy twoim nazwisku było "niezdecydowany".
I believe next to your name it said "undecided."
Jeśli przed świtem, będzie pan wciąż niezdecydowany... zabijemy was oboje.
If you're still undecided by dawn... we will kill you both.
Byłem trochę niezdecydowany, aby coś powiedzieć.
Well, I was a little hesitant to say anything.
Poznałem Petera, gdy chciał zainwestować w Zetasphere, choć był niezdecydowany po porażce ze Snapchatem.
I met Peter when he was thinking about investing in my company, Zetasphere, although I think he was hesitant after his disappointing initial return from Snapchat.
Prawdopodobnie nie zawierałoby: zmieszany, niezdecydowany, cierpi na brak pewności.
It probably wouldn't include confused, indecisive, lacks confidence.
Bóg był niezdecydowany kiedy ją lepił.
God was indecisive when he made her.
Szczerze, Moja Pani, ona jest trochę niezdecydowany.
To be honest, My Lady, she's a little hesitant.
Jestem niezdecydowany mówiąc do Ciebie... ze strachu będziesz urażony.
I'm hesitant to mention it to you... for fear you'll be offended.
Był niezdecydowany, niekonsekwentny i, jak powiedział, przerażony nawet myśleniem o zaangażowaniu militarnym.
He was indecisive, erratic and, as I said, terrified to even think of military engagement.
Gdy w zeszłym rozmawialiśmy, ci powiedział, że wciąż jesteś niezdecydowany o to, kto będzie przejąć kontrolę pozornie operacji,
When last we spoke, you said you were still undecided as to who would assume control ostensibly of the operation.
myślę on felt bardzo, bardzo niezdecydowany, być może z lęku.
I think he felt very, very hesitant, maybe out of fear.
Republikanin. Niezdecydowany w kwestii poprawki, jeśli się nie mylę.
A Republican, undecided on the question of the amendment, I believe.
Nie możesz być niezdecydowany!
You can't be indecisive!
Zawsze jesteś taki niezdecydowany?
Are you always so indecisive?
Niezdecydowany do przyłączenia się.
Hesitant to join us.
Był niezdecydowany, nic nie robił.
He hesitated, but didn't do anything.
Wydawałeś się... niezdecydowany gdzie jechać.
You seemed... undecided as to where you were going.
Nigdy nie byłem niezdecydowany co do Priora.
I was never ambivalent about Prior.
Ślepy, niezdecydowany, wątpiący świat...
Blind, faint-hearted, doubting world...
Jest pan bardziej niezdecydowany ode mnie.
You sound more confused than I am.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 68. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo