Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nieznany" na angielski

Wyszukaj nieznany w: Definicja Synonimy
unknown
unidentified
unnamed
unfamiliar
unaccounted for
undiscovered
unsung
unrecognized
not known
Untitled
Jej molekularna postać to jakiś nieznany węglowodór.
And its molecular formula is some kind of unknown hydrocarbon.
Jakiś nieznany bandzior przysporzył jej dużo zmartwień.
Some unknown gunman caused her a world of grief.
Mechanizm interakcji pomiędzy atazanawirem i tenofowirem jest nieznany.
The mechanism of interaction between atazanavir and tenofovir is unknown.
To stop nieznany na naszej planecie.
It's an alloy unknown on this planet.
Przygotujcie pakiet Bravo na nieznany cel.
Roll in strike package Bravo on unknown target.
Zawsze istnieje wkalkulowane ryzyko, nieznany czynnik.
There's always a calculated risk, the unknown factor.
Wpływ bozentanu na czynność mitochondriów jest nieznany.
The effect of bosentan on mitochondrial function is unknown.
Seymour odkrył nowy nieznany dotąd gatunek roślin.
Who has discovered a new breed of plant unknown on this planet.
Naturalny stan wód podziemnych jest nieznany.
The natural state of groundwater condition is unknown.
Zaczynał ten sezon jako nieznany żółtodziób!
The rookie sensation came into the season unknown.
Pewien nieznany artysta Iluminatów wyrzeźbił cztery posągi.
Some teachers Iluminati unknown were 4 statues.
Motyw jest nieznany, ale jest coś co łączy te wydarzenia.
The motive is unknown but there is an incredible sequence of events that've been happening.
Matka miała na imię Lawinia ojciec nieznany Dziecko nazwano Wilbert
Mother named Lavinia, father unknown. child called Wilbur.
Nie wiedzą kto ją uratował, jakiś nieznany włoski lekarz, medyczny geniusz.
They don't know who saved her, some unknown Italian doctor, a medical genius.
I już ma syna, którego ojciec jest nieznany.
And she has a son already whose father is unknown.
Wiedza to potęga, ale ty pozostajesz nieznany.
Knowledge is power, but you remain unknown.
Wasza Eminencjo, to Ernesto Picciafuoco,... wielki artysta, który wciąż pozostaje nieznany.
Eminence, this is Ernesto Picciafuoco,... a great artist who remains unknown.
Matka zginęła w wypadku samochodowym, ojciec nieznany.
Mother died in a car crash when he was one. Father, unknown.
Ponieważ nieznany odłamek, miał inny indeks, niż te szkła.
That's because your unknown fragment had a different refractive index than these glasses.
Podejrzany: wiek nieznany, długa biała broda i czerwona szata.
Suspect: age unknown, long white beard and red robe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 713. Pasujących: 713. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo