Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nikomu z nas" na angielski

Wyszukaj nikomu z nas w: Definicja Synonimy
none of us
any one of us
any of us
all of us
Przestańcie, nikomu z nas nie podoba się ta sytuacja.
Come on, guys, none of us likes this situation.
Jej mąż był dobrym człowiekiem, ale nikomu z nas nie poświęcał żadnej uwagi.
Her husband was a sweet man, but none of us paid much attention to him.
Nie pozwoli nikomu z nas odejść wolno.
He won't let any one of us go free.
Jezus nie chciał dać nikomu z nas zbyt wielkiej władzy.
Jesus didn't want to give any one of us too much power.
I nikomu z nas nie przytrafiło się nic złego.
And nothing bad has happened to any of us yet.
Wiem, że nikomu z nas nie jest łatwo.
I know this is not the best situation for any of us.
To miejsce nikomu z nas nie służy.
Because this place is not doing any of us any good.
Nigdy nie wybaczy nikomu z nas.
She'll never forgive any of us.
Nie mógł nic zrobić nikomu z nas, bo wiedział, że wszywszystko się rozniesie.
He couldn't touch any of us - because he knew she would spill all.
Ale być wstrząśniętym... i wiedzieć, że coś jest złe nie daje nikomu z nas prawa... do zabijania.
But feeling terrible... and knowing something is wrong does not give any of us... a right to kill.
Jak mniemam, nikomu z nas nie zależy na marnowaniu czasu na uprzejmości, więc może od razu opowiesz mi wszystko o zeszłonocnym patrolu?
As I'm sure none of us is anxious to waste any time on pleasantries, why don't you tell me everything about last night's patrol?
Nigdy nie może nic zachować dla siebie, a nagle nie mówi nikomu z nas, że chodzi na lekcje gotowania?
Well, she can't keep anything to herself, yet she doesn't tell any of us that she's taking a cooking class?
Nikomu z nas nie było łatwo przybyć do Strasburga.
It has not been easy for any of us to get to Strasbourg.
Nikomu z nas to nie przeszkadzało.
None of us had any problems with that.
Nikomu z nas się to nie podoba, ale nie ma pan wyboru.
None of us is happy about this, but you don't really have a choice.
Nikomu z nas nie było łatwo.
This hasn't been easy for any of us.
Nikomu z nas nigdy się to nie przytrafiło.
This has never happened to any of us before.
Nikomu z nas by się to nie spodobało.
No, none of us would.
Nie wybaczysz nikomu z nas.
You won't forgive any of us.
Chyba nikomu z nas to nie odpowiada.
None of us can be...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo