Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nocna zmiana" na angielski

Wyszukaj nocna zmiana w: Definicja Synonimy
night shift
graveyard shift
late shift
nightshift
night staff
A oto i nasza nocna zmiana.
(Utah) Here comes the night shift.
Zaraz zaczyna się nocna zmiana, więc zamierzam wracać do domu.
Night shift is beginning soon, so I'm about to go home.
To tyle, cała nocna zmiana.
That's it; that's the whole graveyard shift.
Nocna zmiana, jutro.
Graveyard shift tomorrow night.
Wiesz, jest późno w nocy, nocna zmiana, zgadza się?
You know, late night, late shift, right?
Nie przeszkadza ci nocna zmiana?
You okay taking the late shift?
Dr. Benton, wszystko zrobione a nocna zmiana dopiero za pół godziny.
Dr. Benton, I'm caught up, and my night shift doesn't start for a half-hour.
Pół etatu, weekendy, nocna zmiana?
Part-time, weekends, night shift?
"nocna zmiana": każda zmiana obejmująca przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej;
"night shift": any shift of at least three hours' work during the night time;
Nocna zmiana jest zajęta na Florida City.
Night shift's got a double in Florida City.
"Nocna zmiana." Wiersz, który wydrukował pan w Observer'ze.
"Night Shift." It's a poem you printed in the Observer.
Nocna zmiana, zgłosić się do służby za minutę.
Night shift, report to duty in one minute.
Nocna zmiana zwróciła już dowody z morderstwa Diany Long, więc...
Night shift has turned in all their evidence on the Diana Long murder, so.
"Nocna zmiana." Tak.
"Night Shift." Yes.
Sobotnia nocna zmiana niedługo się zaczyna.
Saturday night shift starts soon.
A oto i nasza nocna zmiana.
Here comes the night shift.
Cornell Dickerson, nocna zmiana.
Cordell Dickerson on duty, night shift.
To tylko nocna zmiana.
It's night shift only.
Brzmi jak moja nocna zmiana w Blackjack'u.
Sounds a lot like the night shift at the Blackjack table to me.
Nocna zmiana wpisała informację.
Night shift logged it right here.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo