Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nowy rok" na angielski

Wyszukaj nowy rok w: Definicja Synonimy
New Year
next year's
Wszyscy czekamy na bardzo obfity nowy rok.
We're all looking forward to a very prosperous new year.
Wszyscy spotkamy się w południe w stołówce na drinka, aby uczcić nowy rok szkolny.
We'll all meet up at midday in the canteen for a drink to mark the new year.
Chcemy uczcić nowy rok razem z wami.
We want to celebrate the new year with you.
W zeszły nowy rok byłem u Xiao-ting.
Last lunar New Year, I stayed in Xiao-ting's place.
Pójdę tam, jak tylko nadejdzie nowy rok.
I'm going there as soon as the new year comes.
Dzwonię, bo u ciebie jest już/od 3 godzin nowy rok.
I'm calling because you've had the new year for three hours already.
I że zaczniesz nowy rok z nową determinacją.
Start the new year with a new determination.
Za szczęśliwy nowy rok, tato.
To a fine new year, papa.
Z przyjemnością spędzę nowy rok z tobą.
I would love to spend New Year's with you.
Chce się oczyszczenia duchowego na nowy rok.
She wants to get centered for the new year.
Jak Państwo dobrze wiedzą, nowy rok rozpoczął się od poważnego przypadku zatrucia dioksynami pasz w Niemczech.
Madam President, as you are well aware, the New Year started with a serious incident of dioxin contamination of animal feed in Germany.
W nowy rok zawsze próbuje przyrządzić coś egzotycznego.
On New Year's Day she tries exotic menus.
Masz już jakieś plany na nowy rok?
Fade. You got any plans for New Year's Eve yet?
Ale gdy nastaje nowy rok, stare problemy nie znikają.
But a new year doesn't wipe away old problems.
No dobra, więc przyjechałeś tu sobie sam jak palec... żeby uczcić z nami nowy rok.
All right, so did you come here all by yourself to celebrate New Year's with us.
Zaczął się nowy rok i borykamy się z nowymi problemami.
A new year has started and we have new problems to contend with.
Zaczęliśmy nowy rok fabułą "C."
Started the new year in plot "C."
Kiedy nadejdzie nowy rok, wyruszę w podróż w tamto miejsce.
When the new year comes, I'm taking my journey there.
Musimy dokonać wyboru, by mieć kogoś nowego, z kim powitamy ten nowy rok.
We need to make our selection so we have someone new to ring in the new year with.
ci Rosjanie mogą liczyć na swój szczęśliwy nowy rok.
Now these Russians have a chance at a Happy New Year.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 488. Pasujących: 488. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo