Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "numer kierunkowy" na angielski

Wyszukaj numer kierunkowy w: Definicja Synonimy
area code
dialling code
prefix
Ten numer kierunkowy wtedy nie istniał.
That area code didn't exist then.
Myślę, że miał zły numer kierunkowy.
I think he just had the wrong area code.
Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): ...
Telephone number (including international dialling code): ...
To ostatni numer jaki firma ma na nich. jest ten sam numer kierunkowy, więc nie mogli daleko uciec.
This is the last number the company has for them. It's the same area code, so they can't have gone far.
Zobaczą taki numer kierunkowy, jaki będziemy chcieli im pokazać.
They'll see whatever area code we want them to see.
Wiem, jaki jest tam numer kierunkowy, ponieważ mamy tam domek do polowania.
I know the area code 'cause we have a hunting cabin up there.
Czy 310 to nie numer kierunkowy do Los Angeles?
Isn't 310 a Los Angeles area code?
1 milionów abonentów ma ten sam numer kierunkowy, rozumiesz?
There are 10 million phone numbers per area code.
Spójrz na numer kierunkowy.
Notice the area code.
I ostatni ma numer kierunkowy 206.
Yes, and the last one on here has a 206 area code.
Jaki jest numer kierunkowy do Bostonu?
What's the area code for Boston?
Sprawdź numer kierunkowy, i wybierz jeszcze raz.
Please check your directory and dial again.
310 to numer taksówki, a nie numer kierunkowy.
The 310 is a reference to the cab he was in, not an area code.
Numery telefonu i faksu powinny zawierać numer kierunkowy państwa.
Telephone and fax numbers should indicate the country code.
Lokalny numer kierunkowy 1"79"1, połączenie o 11:00, 13-ego.
Local OTR number 1"79"1, delivered at 11:00 am on the 13th.
A co jeśli pokaże się numer kierunkowy?
What if this province number shows up?
Numery telefonu i faksu powinny zawierać numer kierunkowy kraju. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.
Telephone and fax numbers should include the country code; e-mail address is not compulsory.
420000, jaki jest numer kierunkowy?
420000, what's the area code?
W stosownych przypadkach, dla opakowań objętych normą ISO 6346, oprócz identyfikatora (numer kierunkowy) przyznanego przez Międzynarodowe biuro kontenerów i transportu intermodalnego (BIC) podaje się również numery identyfikacyjne kontenera.
If applicable, for containers covered by the standard ISO 6346, the identifier (prefix) allocated by the International Bureau of Containers and Intermodal Transport (BIC) shall also be provided in addition to the container identification number.
Numer telefonu w postaci [+kod kraju (numer kierunkowy) numer abonenta].
Telephone in format [+country code (regional code) number].
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo