Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "numer konta" na angielski

Wyszukaj numer konta w: Definicja Synonimy
Potrzebuję pański numer konta i przepustkę.
I just need your account number and passcode.
Mogę dla niego zarezerwować konkretny numer konta.
What I can do is reserve an account number for him.
Wtedy podadzą mi numer konta... zadzwonię do Seale'a i zaczniemy transfer.
Vas will give me the account number... and I call Seale and authorize the transfer of money.
Więc daj mi ten numer konta.
So give me your account number.
Sprawdź, co znajdziesz na ten numer konta.
See what you can find on this account number.
Vas poda numer konta, a ja każę Seale'owi zrobić przelew.
Vas will give me the account number, and I call Seale and authorize the transfer of money.
Wiem, gdzie jest numer konta.
I think I know where the account number is.
Mam numer konta człowieka, który wynajął Poole'a, żeby mnie zabić.
I got the account number used by the man who hired Poole to kill me.
Jak podasz Lao nasz numer konta, będziemy mogli namierzyć jego forsę.
Once you give Lao our account number, we'll be able to scan the dirty money.
Mogę dla niego zarezerwować konkretny numer konta.
I can only Book an account number.
Proszę tu wpisać numer konta, a ja zawołam kompetentną osobę.
If you just enter your account number here, I'll direct you to an appropriate officer.
Proszę, żeby pan wprowadził numer konta i podał mi nazwisko.
All I really need... is if you can enter this account number in the computer...
Jamel, podaj im numer konta na Bahamach.
Jamel, the account number to Bahamas.
Tutaj jest nazwa i numer konta w moim banku w Szwajcarii.
Here's the name and account number of my bank in Switzerland.
Po prostu powiedz mu swój numer konta.
Simply tell him your account number.
Musimy znać numer konta i nazwisko.
We need an account number and a name.
Zakładam, że nadal masz mój numer konta.
I assume you still have my account number.
Po zalogowaniu, podaj numer konta w celu otrzymania przelewu.
Once logged in, enter your account number to receive wire transfers.
Ok, daj mi numer konta.
Okay, give me the account number.
Wszystko co musisz zrobić, to wpłacić pieniądze na ten numer konta i załatwione.
All you got to do now is transfer the remaining balance to this account number right here... and we're done.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 185. Pasujących: 154. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo