Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "numeru telefonu" na angielski

Wyszukaj numeru telefonu w: Definicja Synonimy
Pozbycie sie numeru telefonu jest proste.
Well, getting rid of the phone number is easy.
Szukam numeru telefonu i adresu Helen Leavis.
I'm looking for the phone number and address for Helen Leavis.
Jak dobrą inicjatywą było stworzenie jednego numeru telefonu.
What a good initiative it was to set up a single telephone number.
Poza tym nie mam jego numeru telefonu.
Besides, I don't have his telephone number.
Nie ma numeru telefonu zarejestrowanego na Song Yi Kyung.
There's no record of Song Yi Kyung's phone number.
Może i nie znam swojego numeru telefonu.
I may not know my phone number.
A jeśli nie ma numeru telefonu świadka?
So what if there's no phone number for a witness?
Analiza nagrania z radia doprowadziła mnie do numeru telefonu Derricka Jamesa.
My analysis of the recording from the unmarked band led me to Derrick James's phone number.
Jest imię, ale nie ma adresu ani numeru telefonu.
He's got a name but no address, no phone number.
Tu masz pierwsze trzy cyfry mojego numeru telefonu.
Here's the first three digits of my phone number.
Niektórzy czuli się zmuszeni zadać odwieczne pytanie dotyczące Henry'ego Kissingera i numeru telefonu.
Some people felt compelled to ask the eternal question about Mr Kissinger and the telephone number.
Co do numeru telefonu na piśmie...
Now, about getting that phone number in writing.
Powiedziałeś, że nie masz numeru telefonu swojego brata.
You said you don't have a phone number for your brother.
Nie zostawił adresu ani numeru telefonu.
He left no forwarding address or phone number.
Ale Foyet nie chciał mu dać swojego numeru telefonu.
But foyet wouldn't give him His phone number.
Więc nie musisz się martwić, bo nie mam zamiaru dawać ci mojego numeru telefonu.
In that case, you needn't worry, because I have no intention of giving you my phone number.
Tylko szukam potwierdzenia numeru telefonu albo adresu, wie pan czegokolwiek.
I am just looking to confirm a phone number or an address, you know, anything.
Nadal próbuję nauczyć się naszego numeru telefonu.
I'm still learning our phone number.
Nawet nie wziąłem jej numeru telefonu.
I didn't even get her phone number.
Mam namyśli, że nawet nie pamiętam jego numeru telefonu.
I mean, I don't even remember the guy's phone number.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 216. Pasujących: 216. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo