Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ośmielić się" na angielski

Wyszukaj ośmielić się w: Definicja Synonimy
dare
Tylko Kirikou mógł ośmielić się popełnić takie świętokradztwo...
Only Kirikou would dare commit such sacrilege...
Teściu, tak długo jak ja tu jestem... jak ktoś mógłby ośmielić się wejść do pokoju Ayeshy?
Father-in-law, as long as I am here... how can anyone dare to get in Ayesha's room?
Ale nie mogłem ośmielić się powiedzieć.
But... I couldn't muster the courage.
Tylko czyści duchem mogą ośmielić się tam wejść.
Only the pure of soul may venture inside.
Jak mógłbym ośmielić się przeszkodzić profesorowi o tym czasie?
How dare you bother a professor at this time!
Wreszcie, czy mogę ośmielić się i spytać, czy mamy szanse zawrzeć tę umowę o wolnym handlu przed końcem lata?
May I finally be bold enough to ask you whether we can conclude this FTA before the summer is out.
Myślałam, że to jest zbyt wielkie przypuszczenie ośmielić się nawet myśleć o nim, ale potem powiedziałaś,
I did think it was too great a presumption almost to dare even think of him, but then you said,
Czy mogę ośmielić się powiedzieć, że para która razem zabija, leży razem?
Dare I say the couple that slays together, lays together?
To człowiek, tak całkowicie i bezbłędnie doskonały, że dałbym się raczej utopić w szambie pełnym własnych odchodów, niż ośmielić się pokazać razem z nim na jednej scenie.
A MAN WHO IS SO TOTALLY AND UTTERLY WONDERFUL THAT I WOULD RATHER BE SEALED IN A PIT OF MY OWN FILTH THAN DARE TREAD ON THE SAME STAGE WITH HIM.
Celem gry, jest ośmielić się skoczyć ze stryczkiem na szyi z miejsca wystarczająco wysokiego by pętla zacisnęła się przy spadaniu.
The object of this game is to dare to fall with a noose round your neck from a place officially high enough off the ground such that the fall will hang you.
miałem zamiar... ośmielić się... towarzyszyć pani przez cały wieczór.
It is my intention, if I may be so bold, to remain close to you throughout the evening.
Ależ jak mógłbym ośmielić się mieć kochankę?
I won't hide a woman It's just rumour
By ośmielić się zerwać powróz i stać się wolnym.
"Or else he dare not cut the rope and be free."

Pozostałe wyniki

Więc możemy osmielić się znów planować przyszłość?
So we can dare to plan our future again.
Witam, jeśli mogę się ośmielić, na naszych skromnych uroczystościach.
Welcome, if I may be so bold, to our humble, nay, lowly festivities.
To mój obowiązek i jeśli mogę się ośmielić, przyjemność.
That is my duty and if I may say, my pleasure.
Musimy się ośmielić, państwa członkowskie muszą się ośmielić, i mam nadzieję, że w dzisiejszym głosowaniu większość zagłosuje za, przekonując tych, którzy nadal wątpią, że ten instrument da ofiarom nowe możliwości.
We need to be brave, the Member States need to be brave, and I hope that the vote today will be a majority in favour and encourage those who still have doubts as to whether this instrument will open a door for victims.
Nie, musicie się ośmielić i spojrzeć w oczy wiewióry.
Quick, get more gold than the rats.
Nawet w takich okolicznościach nie powinna się pani ośmielić mnie uderzyć.
Even under such duress, you oughtn't presume to strike me.
Lady, witam panią, o ile mogę się ośmielić,
Your Ladyness. Welcome, if I may be so bold, to our humble, nay, lowly festivities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo