Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o każdej porze" na angielski

Wyszukaj o każdej porze w: Definicja Synonimy
anytime
at any time
day or night
at all hours of
any time of
at all times

Sugestie

Ale ze mną może się pan kontaktować o każdej porze.
But you can reach me anytime.
Przepraszam szefie, mówiłeś "o każdej porze".
I'm sorry, boss, you said anytime.
Mogą to zrobić o każdej porze.
These people can come through the door at any time.
Życie jest pełne katastrof przychodzą o każdej porze.
Life is full of catastrophes that come at any time.
Prawo nakazuje złożyć broń w moim biurze... o każdej porze.
Ordinance says you got to turn in your firearms to my office... day or night.
Jeśli coś ci się przypomni, dzwoń o każdej porze.
If you think of anything else, you beep me, day or night.
Mogą być wszędzie, o każdej porze.
And they could be anywhere, at any time.
Będę zadowolony z możności ich rozwiązania w mym biurze o każdej porze.
I shall be pleased to deal with them in my office at any time.
Jesteś tu mile widziana o każdej porze.
Well, you're welcome here anytime.
Posłuchaj, mam ze soba komórkę, i-nie pójdę spać, więc zadzwoń o każdej porze...
Now listen, I've got my cell phone with me, and I don't go to sleep, so call me anytime...
Abyś była gotowa przyjść o każdej porze...
If you could be ready to come at any time...
Mieszka w bazie i będzie dostępny dla pana i pańskich dzieci o każdej porze.
He lives on base, and he'll be available to you and your children at any time.
Możesz dzwonić do mnie... o każdej porze.
Then you call me... anytime.
Z takimi wiadomościami dzwoń o każdej porze.
You can call me anytime with news like that.
Szpieg musi umieć manipulować każdym celem o każdej porze.
A spy must be able to manipulate any target at any time.
Ibaflin może być podawany o każdej porze dnia, bez wpływu na skuteczność.
Ibaflin can be administered at any time of the day without consequences for efficacy.
Więc mógł zmyć się o każdej porze.
Right, so he could've checked out anytime.
Jeśli czegokolwiek pani potrzebuje proszę dzwonić o każdej porze.
If there's anything you need please don't hesitate to call us day or night.
Zazwyczaj mogę się z nim skontaktować o każdej porze.
Usually I can get ahold of him at any time.
Te bandytki mogą uderzyć gdziekolwiek i o każdej porze.
You know, these bandidas can strike anywhere, at any time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 280. Pasujących: 280. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo