Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "o opiekę nad" na angielski

Wyszukaj o opiekę nad w: Definicja Synonimy
to look after
to watch over
for custody of
custody hearing
to babysit
Wasi rodzice poprosili mnie o opiekę nad wami przez kilka dni.
All right, children, your mammy and pappy asked me to look after you for the next couple days.
Musiałem prosić Gretchen o opiekę nad Rose.
I had to ask Gretchen to look after Rose.
Poprosimy Boga o opiekę nad nami!
Just to ask the Lord to watch over us all.
Pewnego razu, kiedy myślałem, że umieram, poprosiłem panią o opiekę nad Alexandrem.
One time when I thought I was going to die, I asked you to watch over Alexander.
Powiedz mi jeszcze raz dlaczego tak walczyłam o opiekę nad tobą.
Tell me again why I fought for custody of you.
Ona ubiega się o opiekę nad dzieckiem.
Well, she's petitioning for custody of a child.
Marjorie poprosiła mnie o opiekę nad Peterem, i tak utknęłam.
Marjorie asked me to look after Peter, then I was stuck.
Muszę wprowadzić się w śpiączkę, i poprosić panią o opiekę nad załogą.
I have no choice but to put myself under ask you to look after the crew.
Była tą, na którą moja matka zawsze liczyła, jeśli chodzi o opiekę nad nami.
She was the one that my mother always counted on to watch over us.
Jakieś pół roku temu poprosiła Elizabeth o opiekę nad dzieckiem.
She asked Elizabeth to look after the kid 6 months ago
Gdybyś poprosił mnie o opiekę nad Jackiem, byłbyś teraz zadowolony?
If you asked me to look after Jack, would you be happy right now?
Domaga się o opiekę nad Leo.
HE'S SUING FOR CUSTODY OF LEO.
Mówiłem, że jej mama jest chora, i mówiłem, że poprosiła mnie o opiekę nad sklepem.
I told you her mama's sick, and I told you she asked me to look after this store.
Pani Roth, ubiega się pani o opiekę nad córką?
Says here you're applying for custody of your daughter?
Walczę o opiekę nad dziećmi i dokładnie mnie sprawdzają.
I'm in the middle of a custody battle, and the court's got me under a microscope.
Gdy tu przyszłam, poprosiła o opiekę nad Agnes.
When I came here, she asked me to take care of Agnes.
Zaakceptowałam twoje podanie o opiekę nad nią.
Emily, you petitioned for custody, you got it.
Jedynie Dr Fletcher walczy o opiekę nad byłym pacjentem.
Only Dr Fletcher continues to fight for his custody.
Cztery lata razem, a w ostatnich słowach prosił o opiekę nad Tess.
Four years I spent with him and all I could think about was the last thing he said to me.
Większość spraw to podglądanie, rozwody, walki o opiekę nad dziećmi, podejrzliwi małżonkowie...
Mostly peeper work, divorce cases, custody battles, suspicious spouse...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 83. Pasujących: 83. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo