Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obok" na angielski

Zobacz także: obok siebie
Wyszukaj obok w: Definicja Synonimy

Sugestie

Nigdy nie lubiłem mieszkać obok niego.
I never liked living next door to him.
Widzicie mówiłem że dom obok był lepszy.
That's why I said the house next door was better.
Ciężko jest działać powoli jeśli się zamieszkuje obok.
That's right. It's hard to take it slow if they're next door.
Przyklejają małe gwiazdki obok wygrywających numerów.
No, they put these little stars next to the winning numbers.
Daj Zackowi klucze i stań obok statywu.
Give the keys to Zack and stand over by the tripod.
Pokazuje szczegóły gniazda Marsjan obok Los Angeles.
It shows full details of the Martian nest outside Los Angeles.
Wtedy zawrócił I usiadł obok niej...
Then he went over and sat along side her.
To obok schroniska, pospieszcie się.
It's right near the pound, so hurry.
Stoimy obok świętych gór które nazywamy Rocky.
We're out here in these holy mountains that we call Rocky.
Przyjdź na parking obok biura przystani.
Come to the parking lot of the freight office.
Z tyłu Richmond Hall, obok audytorium.
Back of Richmond Hall, next to the auditorium.
Właśnie przejeżdżałam obok jednego z twoich billboardów Johna.
I just drove by one of your billboards for John.
Słuchaj, kręcimy dzisiaj obok wysokiego budynku.
Listen, we're filming down by the pointy building tonight.
Chcę, żebyście obydwoje stali obok mnie.
I want you two to stand over here next to me.
A ta protokolantka siedzi obok mnie.
And this court reporter sits next to me.
Więc gdybyś czegokolwiek potrzebowała Siedzę tuż obok.
So if you need anything, I'm right over there.
Musisz umieścić kogoś drugorzędny obok Prezydent z poważnym problemem zdrowotnym.
You've put someone second-rate next to a president with a serious health problem.
Jestem obok, jakbyś czegoś potrzebował.
If you need anything in the night, I'm right here.
Człowiek pracujący dla mnie, mieszkający tuż obok...
A man that works for me, sat just outside my door.
Chcę swojego nazwiska na drzwiach obok twojego.
Erin... I want my name on the door, right next to yours.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11922. Pasujących: 11922. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo