Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obraz" na angielski

Wyszukaj obraz w: Definicja Synonimy
picture
image
painting visual video view of feed piece
vision
imagery
portrait
screen
scene
footage
one

Sugestie

One ledwie rysują prawdziwy obraz psychiki pacjentów.
They hardly draw a true picture of the patient's psychosis.
Sens tego ruchu oddaje obraz wnętrza opowiadanego miejsca.
The sense of movement it gave that picture inside this foreboding place.
Lotnisko to zwyczajnie niewyraźny obraz na jego radarze.
The airfield is simply a fuzzy image on his radar.
Jej obraz prześladował mnie do końca życia.
Her image would haunt me for the rest of my life.
Akurat ten obraz... przedstawia drzwi.
This particular painting... is of a door.
Sprzedam ci ten obraz... za podwójną cenę.
I'll sell you the painting... for double what I paid.
Rodman mówił, że masz obraz Poliero...
Rodman was telling me that you had a Poliero painting...
Mam satelitarny obraz termowizyjny kogoś w wynajętym biurze.
I've got a satellite thermal image of someone in the rented office.
Znamy twoją teorię, ale chłopak znalazł łatwiejszy, geometryczny obraz.
We know your theory, Alexander, but the boy's found a simple geometrical picture.
Ten obraz prześladował mnie przez całe dojrzewanie.
That image haunted me all the way through puberty.
Ponieważ czasem detale, mniejszy obraz... mogą zmienić przyszłość.
Because sometimes it's the details, the small picture... that can change the future.
Oto skandaliczny obraz odrzucony przez Salon w 1887.
Here is the scandalous painting rejected by the Salon in 1887.
Natknąłem się na intrygujący obraz Courbeta.
I came across an intriguing painting by Courbet.
Jeśli to efekt komputerowy, spróbuję wydobyć oryginalny obraz.
If it's layered over the original image, I should be able to strip it away.
Dostałem ten obraz bez słowa wyjaśnienia.
I'll explain: this painting came without a word, nothing...
Poproszę formularz ewidencyjny pod ten obraz.
Give me an evidence tag for this painting.
Markizie, pokażę panu wspaniały obraz.
Marquis, I'll show you a splendid painting.
Pytałaś o ten obraz na ścianie.
You wanted to know... that picture on the wall.
Namalowałam identyczny obraz, będąc dzieckiem.
I painted the exact same picture when I was a child.
Czuje jakbyśmy wytworzyły sobie pewien obraz.
I kind of feel like we've created this image.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7149. Pasujących: 7149. Czas odpowiedzi: 60 ms.

obraź 237

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo