Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "obudzić się" na angielski

Wyszukaj obudzić się w: Definicja Synonimy
wake up
awaken
awake
waking up
woken up

Sugestie

Nie chcę obudzić się w szpitalu.
I don't want to wake up in the hospital.
Musiała obudzić się w dalekiej przyszłoci.
I had to wake up in the distant future.
Gotowy by obudzić się i zacząć makabrycznie szaleć.
Ready to awaken and embark on a grisly rampage.
Pomagają tatusiowi zasnąć i obudzić się.
They're to keep daddy asleep and awake.
Nie chce obudzić się bez nerki.
I don't want to wake up without a kidney.
W sumie miło obudzić się w majtkach.
I mean, I guess it's nice to wake up with my panties on.
To miło obudzić się obok dziewczyny.
It's nice to wake up next to a girl.
Ale muszę obudzić się o 16:30.
But I must wake up at half past four.
Spróbuj poczuć jak to jest, Schlomo, obudzić się w środku nocy z sześcioma kulami w żołądku.
Try and appreciate how it feels, Schlomo... to wake up in the middle of the night with six bullets burning in your stomach.
Ale obudzić się i być niezależnym... wiele by dla mnie znaczyło.
But to wake up and answer only to myself... that would mean everything.
Postanowiłeś obudzić się i obejrzeć dom?
Decided to wake up and see what home looks like?
Każdego ranka teraz, może obudzić się martwy.
Any morning now, he could wake up dead.
Mam fantazję, by obudzić się jutro z waszym serialem na mojej stacji.
My fantasy is, I wake up tomorrow, and I've got your show on my network.
Przypuśćmy, że mógłbyś obudzić się jutro i nie chcieć skoczyć pod ten pociąg.
Suppose... Suppose I have to tell you you could wake up tomorrow and you wouldn't want to be jumping in front of no train.
To miłe obudzić się i zobaczyć...
Thanks. It's so nice to wake up and see...
Właściwie to miałem nadzieję obudzić się, by odkryć ustanowienie programu alarmowego AMBER.
Actually, I was hoping to wake up to discover the institution of the proper AMBER Alert system.
Można tylko raz obudzić się ze snu.
You can only wake up once from a dream.
Chciałabym obudzić się rano, nie czując, że wciąż jestem tylko sobą.
I'd like to wake up in the morning and not feel like I'm all by myself.
Nie chce obudzić się w ogóle.
She doesn't want to wake up at all.
Jak miło obudzić się samemu o poranku
How nice to wake up alone in the morning
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 232. Pasujących: 232. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo