Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: go ocalić
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ocalić" na angielski

Sugestie

Jeśli mamy ocalić naszą planetę, potrzebujemy wyczucia ambicji.
We need a sense of ambition if we are to save the planet.
Postanowiła wrócić, żeby ocalić twój lud.
She returned to save the lives of your people.
Powinniśmy ją ocalić zanim się spali.
We should rescue it before it gets burned to a crisp.
Jestem realistką i również zrobię wszystko, aby ocalić ten kraj.
I'm a realist, too, Tom, and I am willing to do what it takes to protect this country...
Ale jeśli nie zdołam ocalić twojego życia...
But if... I couldn't save your life...
Oddał swoje życie próbując ocalić innych.
He gave his life in an attempt to save others.
Lecz wielki naukowiec... próbował nas ocalić.
But a great scientist was trying to save us.
Posłuchaj staram się ocalić Gwen życie.
Listen, I am trying to save Gwen's life.
Próbowałeś ocalić człowieka, który cię nienawidzi.
You tried to save a man who hates you.
Żebyś mógł wrócić i ją ocalić.
(Carter) So you could go back and save her.
Jeśli chce ocalić skórę, nie odda tych monet policji.
I mean, if he really wants to save himself, he won't turn these quarters over to the police.
Wujku Faye, musisz ocalić Manna.
Uncle Faye, you have to save Mann.
Wykombinowałem jak ocalić ich pandy przed wyginięciem.
I figured out how to save their panda bears from extinction.
Koleś czyta losowe nazwiska żeby ocalić własną skórę.
He's just reading random names to save his skin.
Poświęciła własnego syna by ocalić tysiąc osób.
She sacrificed her own son to save a thousand people.
Nie mogliśmy ocalić twojej wioski, ale schwytaliśmy ich przywódców.
We couldn't save your village... but we captured their leaders.
A ja chcę tylko ocalić te dzieci.
And all I want to do is save the children, not destroy them.
Robimy to by ocalić nasze małżeństwo.
We are doing this to save our marriage.
Zrobi wszystko, by ocalić córkę.
No sin too great to save her, I imagine.
Czasami nie możesz ocalić ich wszystkich.
Sometimes you can't save 'em all.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6232. Pasujących: 6232. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo