Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ocalić świat" na angielski

save the day
save the world
save a world
protect the world
save this world
Żaden Książę z bajki nie przyjedzie na swym białym rumaku, by ocalić świat.
You see, no prince charming rode in on a white stallion to save the day.
Ale twój ojciec próbował ocalić świat.
But our father, he tried to save the world.
Spójrz na nas-- mogliśmy ocalić świat.
Look at us - out to save the world.
Może to szaleństwo pomoże ocalić świat.
Maybe that crazy can help save the world.
Może są tutaj żeby ocalić świat.
Maybe they're here to save the world.
Wszyscy czasami próbujemy ocalić świat od zła.
Like we are all trying to save the world from evil.
Powiedziałeś, że próbowaliście ocalić świat.
You said you tried to save the world.
Próbujemy ocalić świat przed nim samym.
We're trying to save the world from itself.
Ponieważ to pomoże ci ocalić świat.
Because it would help you save the world.
Jeśli pomożesz mi ocalić świat, będę milszy dla twojej siostry.
If you help me save the world, from now on, I swear I will be nicer to your sister.
Ziemianie powinni mnie zniszczyć aby ocalić świat.
To save the world the earthling should destroy me.
Wciąż można ocalić świat, detektywie.
I could still save the world, detective.
A teraz mam szansę ponownie ocalić świat.
And now I have the chance to save the world again.
Chcą ocalić świat i zabijać demony.
They want to save the world and kill demons.
Muszę coś poświęcić... aby ocalić świat.
I must make some sacrifices... to save the world.
Ocaliłeś cheerleaderkę, byśmy mogli ocalić świat.
You saved the cheerleader so we could save the world.
Wierzę, że Avatar powróci by ocalić świat.
I still believe that somehow the Avatar will return to save the world.
Wierzę, że Avatar powróci by ocalić świat.
But I believe Aang can save the world.
Ale ja wierzę, że Aang może ocalić świat.
But I believe, aang can save the world.
10 sypialne Saviors którzy mogą powrócić do ocalić świat
10 Sleeping Saviors Who Might Return To Save The World
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 232. Pasujących: 232. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo