Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ocalić życie" na angielski

save lives
save my life
save the lives
save a life
save the life
save your life
save life
sphincter

Sugestie

Gorączkowe SMS-y pracowników próbujących ocalić życie 11 września.
Frantic text messages from desperate workers trying to save lives on 9/1 1.
Jeśli naprawdę chcecie im ocalić życie, usiądźcie z wrogiem i wypracujcie pokój w którym możecie żyć.
If you really want to save lives, sit down with your enemy and work out a peace you can all live with.
Mamy szansę ocalić życie naszych ludzi.
We have a way to save the lives of our people.
Dynamit mógłby ocalić życie moich ludzi.
Dynamite would save the lives of some of my men.
Pozwoli to ocalić życie tylu dzieciom.
It's going to save the lives of so many children.
Musiałem uciec się do środków prawnych, aby ocalić życie niezwykle cennych członków Gwiezdnej Floty.
I have had to resort to these legal grounds in order to save the lives of some very valuable members of the Starfleet.
Zielone Latarnie ryzykują swoim życiem, by ocalić życie innych!
Green Lanterns risk their lives to save the lives of others.
Pragnę ocalić życie wyznawców twojej filozofii.
I'm talking about saving one of your followers.
Byłem tam ocalić życie, nie zabrać.
I was there to save a life, not take one.
Pamiętaj, próbujemy ocalić życie Claudii.
Remember, we're trying to save Claudia's life.
Jeśli chcesz ocalić życie, Musisz poświecić inne.
So if you are to save a life, then you must lose one in return.
Jestem twoim szefem i próbuję ocalić życie tego pacjenta.
I am your boss and I am trying to save this patient's life.
Potrzebuję jej aby ocalić życie Ingrid.
I need it to save Ingrid's life.
Chcąc ocalić życie, oddała waszą przyszłą moc mnie.
To spare her life, she gave up your future powers to me.
Tylko uratowanie dziewczyny może ci ocalić życie.
Saving the girl may be the only thing that spares your life.
Pani Delvecchio, próbujemy ocalić życie młodej kobiety.
Ms. Delvecchio, we're trying to save a young woman's life.
Ale próbowała ocalić życie niewinnej osoby.
She died trying to save an innocent man's life.
Żeby ocalić życie Nadziei ofiarowała mi swoją duszę.
In exchange for saving Hope's life she offered me her soul.
30,000 może ocalić życie twojego dziecka.
Thirty thousand can save your child's life.
Chroniłam swoją córkę i starałam się ocalić życie człowieka.
I protected my daughter and I tried to save a guy's life.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 295. Pasujących: 295. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo