Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ochroniarz" na angielski

Wyszukaj ochroniarz w: Definicja Synonimy
bodyguard
security guard
enforcer
bouncer
security guy
mall cop
The doorman
Proszę. Mój ochroniarz potrzebuje broni.
Here, my bodyguard will need a weapon.
Planuję ograniczyć jej rolę jeżeli ten ochroniarz mi pozwoli.
I plan on reducing the scope of her role if her bodyguard will let me.
Wczorajszej nocy prywatny ochroniarz postrzelił uzbrojonego intruza.
Last night a private security guard shot an armed intruder.
Pracuje jako ochroniarz butiku w Soho.
He's a security guard at a boutique in soho.
Coż, dorabia na boku jako ochroniarz.
Well, he moonlights as a low-level enforcer.
Ogromny ochroniarz siedzi na wprost drzwi.
Big security guard sitting there right in front.
Mój ochroniarz trzyma go w drugim pokoju.
My bodyguard has him restrained in the next room.
Prywatny detektyw i ochroniarz... od 1994.
Turned private eye and bodyguard... back in 1994.
Następnego dnia ochroniarz znalazł ciało Mike'a pośrodku dziedzińca.
Security guard found Mike's body the next morning, middle of the quad.
Donnelly, Thompson to twój ochroniarz.
Mick Donnelly, Derek Thompson, he's your bodyguard.
Howard, ochroniarz, wyobraża sobie/luksusową emeryturę w tropikach.
Howard, the security guard, envisions a luxurious retirement in the tropics.
Jestem Raul, właściciel i ochroniarz.
I'm Raul, part owner and security guard.
Bezdomny, robotnik budowlany... ochroniarz.
Homeless man, A construction worker... Security guard.
Ten dziwny ochroniarz Tony mnie wpuścił.
That weird security guard Tony let me in.
Kupiłabym ją, a później pracowałabym tam jako ochroniarz.
I'd buy that, and then work there as a security guard.
Gang Ginzo i ich ochroniarz... zabili wszystkich.
Ginzo's gang and the bodyguard slaughtered them all.
On i jego ochroniarz ukryli się wśród uchodźców doktor Kendricks.
He and his bodyguard hid themselves within Dr. Kendricks' refugee party.
Oto Mad Wing, jego ochroniarz.
This is Mad Wing, his bodyguard.
Zamordowany ochroniarz nie był w rzeczywistości ochroniarzem.
The murdered security guard wasn't actually a security guard.
Szefie, jako ochroniarz będę się panem opiekował tak jak matka dzieckiem.
But if I'm your bodyguard, I'll watch you like a mother watches her baby.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 697. Pasujących: 697. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo