Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odłamek" na angielski

Zobacz także: odłamek szkła
Wyszukaj odłamek w: Definicja Synonimy
shard
shrapnel
fragment
sliver
splinter
chip
a piece of the
meteorite

Sugestie

Lepiej weź swój odłamek teraz Gelflingu.
You'd better have your shard before that Gelfling.
Kapitanie, bezpieczniej byłoby trzymać odłamek pod obserwacją, dopóki nie wiemy co to jest.
Captain, perhaps it would be best to keep the shard under quarantine until we know more about its properties.
Ten odłamek był chyba dla ciebie.
That shrapnel had your number on it.
Była kula, a jej odłamek znajdował się blisko serca.
There was a bullet, and some shrapnel near your heart.
Lewa komora przedziurawiona przez trzeci i czwarty odłamek.
Left ventricle punctured... by a third and fourth fragment.
Jeden odłamek i hełm przebije kombinezon.
One fragment... could shatter you helmet or puncture your suit.
Jeśli ten odłamek utkwi w wątrobie...
If the fragment gets lodged in her liver...
Ponieważ nieznany odłamek, miał inny indeks, niż te szkła.
That's because your unknown fragment had a different refractive index than these glasses.
Zakażenie mogło uwolnić go do żył i odłamek miał wolną drogę.
Inflammatory reaction could erode it into a vein. Fragment gets a free ride.
Harris ma tutaj odłamek pocisku z Korei.
And Harris has shrapnel from Korea, right here.
Mam mały odłamek w ramieniu z czasów wojny.
I got a little shrapnel in my shoulder during the war.
Ten odłamek był chyba dla ciebie.
That shrapnel had your name on it.
Jeśli nie będzie powodował żadnych komplikacji, generalnie zostawimy odłamek tam gdzie jest.
If it's not causing any trouble, generally, we just leave shrapnel where it is.
Za sześć dni odłamek minie Moab IV.
Our core fragment is going to pass by Moab IV in six days.
Te pęknięcia czaszki i obojczyka? Według akt medycznych spowodował je lecący odłamek podczas Singapuru 400.
This fractured skull and clavicle, according to the records Sid pulled, are from flying shrapnel at the Singapore 400.
A gdy spał, znaleźliśmy jego własny prywatny odłamek.
And while he slept, we discovered shrapnel on his property.
Wygląda na odłamek w samym rdzeniu.
Looks like shrapnel in the spinal canal.
Naprawdę nie wiem, jak odłamek...
I don't really know what shrapnel's...
To wygląda... jak ten odłamek!
That looks just like the shard.
Jak dałeś mi do ręki ten odłamek, wiedziałeś, że stanie się coś strasznego.
When you put that shard in my hand... you knew something big was going to happen.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 224. Pasujących: 224. Czas odpowiedzi: 147 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo