Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odłożyć" na angielski

Wyszukaj odłożyć w: Definicja Synonimy
put
postpone
save
put off
put aside
delay
lay off
hang
postponed
set aside
putting

Sugestie

121
116
110
Myślę, że powinieneś odłożyć pistolet.
I think you should put the gun down.
Na początek możecie odłożyć tego jointa.
You can put that joint out for a start.
Będziemy musieli odwołać wiosnę albo odłożyć ją przynajmniej.
We're going to have to cancel spring, or postpone it at the very least.
Chyba będziemy musieli odłożyć naszą podróż za granicę.
So I'm afraid we'll have to postpone our trip abroad this year.
Ciężko pracowaliśmy, by to odłożyć.
No. We worked too hard to save that.
Usiłuję odłożyć pieniądze, żeby odejść od męża.
I'm trying to save money so I can leave my husband.
Może pani odłożyć kij dr Mason.
You can put the bat down, Dr Mason.
Jeżeli mogłaby pani tylko odłożyć szlauch i...
If you could just put the hose aside and...
Możesz odłożyć swoją małą smutna bułeczkę.
You can put your sad little muffin back.
Muszę odłożyć to do reszty narzędzi.
I need to put this with the rest of the gear.
Chyba będę musiał odłożyć sprawę Major na potem.
I guess I'll have to put this matter of the Major aside for now.
Proszę potem odłożyć książkę na miejsce.
Put the book on the table when you're done with it.
Więc może powinniśmy odłożyć... to Ofiarowanie.
Well, maybe we should postpone... the dedication.
Musisz odłożyć swoje wątpliwości i mi zaufać.
You have to put your doubts aside and trust me.
Najrozsądniej byłoby odłożyć sprawozdania nielegislacyjne na lipcową sesję miesięczną.
It would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.
Żeby mógł odłożyć wszystko na miejsce.
So he could put everything back the way he found it.
Uwzględniając do tego moje honorarium, Mogę to odłożyć w czasie.
As far as my fee's concerned, I can put it on hold.
Kamerling pyta, na jak długo możemy odłożyć otwierające modły... bez wygłaszania kolejnego oświadczenia.
Camerlengo asks how long we can postpone the opening prayer... without making another announcement to the public.
Musiałem odłożyć względy rodzinne na bok.
I had to put family to the side for a minute.
Nie mogę odłożyć 100 dolców na karcie, i zabrać Cię na kolację wszędzie poza budką z hot-dogami.
I mean, I can't put 100 bucks on a credit card, much less take you out to dinner anywhere but a hot-dog stand.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 953. Pasujących: 953. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo