Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "od niepamiętnych czasów" na angielski

Wyszukaj od niepamiętnych czasów w: Definicja Synonimy
in living memory
since time immemorial
From time immemorial
W zeszłym tygodniu słoweńskie prowincje poważnie ucierpiały na skutek klęski żywiołowej - najgorszej powodzi od niepamiętnych czasów.
Last week several Slovenian provinces were badly affected by a natural disaster - the worst flooding in living memory.
Pierwszy raz od niepamiętnych czasów do Dogville zawitał stróż prawa.
For the first time in living memory law enforcers had come to Dogville!
To jest piramida, od niepamiętnych czasów.
This thing is a pyramid, since time immemorial.
Zioła i przyprawy były stosowane od niepamiętnych czasów bez żadnych niekorzystnych skutków.
Herbs and spices have been used since time immemorial without known adverse effects.
Od niepamiętnych czasów... jego ludzie czcili równowagę między męskimi... i żeńskimi, Bogami czy Bóstwami.
From time immemorial... his people had worshiped a balance between nature's male deities... and the goddess, or sacred feminine.
Od niepamiętnych czasów nasi wielcy ludzie postanowili wybierać i wywyższać jedną spośród nas, która urodziła się by nas prowadzić.
From time immemorial, our great people has chosen to uphold and uplift one among us who was born destined to lead.
Rządy i cesarstwa się rozpadają ale my utrzymujemy bezpieczeństwo od niepamiętnych czasów.
Governments and empires come and go... but we have kept mankind safe since time immemorial.
O tak, to było coś, z czego byliśmy dumni od niepamiętnych czasów.
Yes, it is something we have boasted about since time immemorial.
Które dwa interesy były w tendencji spadkowej... od niepamiętnych czasów?
What two businesses have traditionally been recession proof... since time immemorial?
Od niepamiętnych czasów, ten wyścig ukazywał ducha naszego miasta. Twardość, bezkompromisowość, zaciętość.
From time immemorial, this race has typified the spirit of our town - tough, uncompromising, hard.
Obawa przed mongolskim wilkiem jest od niepamiętnych czasów głęboko zakorzeniona w umyśle człowieka.
Did the awe that the Mongolian wolf inspired come from a cult deeply entrenched in man's brain since time immemorial
Od niepamiętnych czasów byli autorzy.
Since time immemorial, there have been authors.
Ludzie robili to od niepamiętnych czasów.
They've been doing it since the dawn of time.
To najlepsza zabawa od niepamiętnych czasów.
This is the most fun I've had without lubricant.
Gady zjadają się nawzajem od niepamiętnych czasów.
The reptiles have been eating each other for years.
Wiesz, mam słoik oliwek w swojej lodówce od niepamiętnych czasów.
You know, I've had a jar of olives just sitting in my fridge forever.
Przyjaźnię się z twoją mamą od niepamiętnych czasów.
Your mother and I have been friends a long time.
Młodzi mężczyźni i panny składali sobie śluby małżeńskie pod Drzewem Groby od niepamiętnych czasów.
Young men and maidens have made their marriage vows under the Groby Tree for longer than memory.
A ja, pierwszy raz od niepamiętnych czasów jestem gotów...
And I, for the first time in a long time, feel ready to...
Wczoraj w nocy pierwszy raz od niepamiętnych czasów byłam szczęśliwa.
I was happy last night for the first time since I don't even know when.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo