Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odkręcić" na angielski

unscrew
undo
fix
spin
twist off
reverse
Wystarczy tylko odkręcić bezpiecznik i wymienić korek.
All you need to do to is unscrew the fuse and replace the plug.
Możesz odkręcić głowę, a woda jest wewnątrz.
And you can unscrew her head, and the Lordes water is inside.
Nie możesz odkręcić wszystkiego, co...
You can't undo all of this that we're...
Książę Karol i jego ojciec, król Jakub, chcieli to wszystko odkręcić.
Prince Charles and his father King James wanted to undo all that.
Znalazłam sposób, żeby wszystko między nami odkręcić.
Come. I found a way to fix things between us.
Użyjesz tego, żeby odkręcić nakrętkę.
You use this to unscrew the lug nuts.
Natychmiast po wykonaniu iniekcji, stosując zewnętrzną nasadkę, należy odkręcić igłę.
Immediately after an injection, use the outer needle cap to unscrew the needle.
Stosując zewnętrzną nasadkę odkręcić igłę i usunąć ją w bezpieczny sposób.
Using the outer needle cap, unscrew the needle and dispose of it safely.
Nie możemy odkręcić dwóch pierwszych, ale możemy jeszcze dokończyć robotę.
We can't undo the first two, but we can still finish the job.
Jeśli chcesz to odkręcić, najlepiej będzie anulować rozwód.
If you want to undo the divorce, your best shot is to contest the annulment.
Rama została przyśrubowana do ściany, ale chyba mógłbym ją odkręcić.
The frame's fixed to the wall, but I daresay I could unscrew it.
Czekam, aż mi każesz to odkręcić, ale tego nie zrobię.
I'm expecting you to tell me to undo it, but I won't.
Musisz dla mnie odkręcić tę kratkę wentylacyjną.
That vent... I need you to unscrew it for me.
Zdjąć miarkę dozującą i odkręcić butelkę.
Remove the dosing cup and open the bottle.
Nadszedł czas, żeby to odkręcić.
Well, it's time to uncomplicate things, Zoe.
Mógłbyś odkręcić wodę i zrobić pianę.
Could you turn on the water for me...
Znasz kilku sędziów i wszystko można odkręcić.
You know, a couple of justices kick, and it'll be reversed.
Zaraz odkryjesz, jak to odkręcić.
You're about to discover how to undo all this.
W zasadzie, to chciałem wszystko odkręcić.
In fact, I want to take the whole thing back, Jess.
Na pewno można to jakoś odkręcić.
I'm sure you can get out of it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 417. Pasujących: 417. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo