Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odkurzacz" na angielski

Wyszukaj odkurzacz w: Definicja Synonimy
vacuum cleaner
hoover
vacuum
shop-vac
Nie ma lodówki, popsuty odkurzacz.
He has no refrigerator, a broken-down vacuum cleaner.
To brzmi jakby odkurzacz wciągał spinkę.
It sounds like cufflinks going up a vacuum cleaner.
Albo ochraniają największy odkurzacz na świecie...
Either they're guarding the world's largest vacuum...
Zadzwoniłaś, żebym przyszła naprawić ci odkurzacz?
You called me over here to fix your vacuum?
Mam mały odkurzacz, który jest zepsuty.
I have this little vacuum cleaner that's broken.
Czy otrzymała pani ostatnio odkurzacz Emmerdale 2100?
Did you receive an Emmerdale 2100 vacuum cleaner recently?
Pudełkiem, w którym przyszedł odkurzacz.
The box the vacuum cleaner came in.
W tym, z którego pochodził twój odkurzacz.
The one that your vacuum cleaner came out of.
Kev nawet nie wie co to odkurzacz.
Kev doesn't even know what a vacuum is.
Potrzebuje odkurzacz, ale taki pionowy.
I need a vacuum cleaner, but I want an upright.
Tak jakby wszystko zostałe wchłonięte przez jakiś... kosmiczny odkurzacz.
It's like it's all been sucked up into some kind of... cosmic vacuum cleaner.
Nabiera cię, a ty łykasz to jak super odkurzacz.
She is kidding you and you are swallowing everything like a vacuum cleaner...
Przecież to był wypadek, to przez ten odkurzacz.
It was an accident because of the vacuum cleaner.
Na pierwszym roku w Princeton napisałam wersję "Pamiętnika Anny Frank", gdzie Anna była grana przez stojący odkurzacz Oreck.
Well, my freshman year at Princeton, I wrote a version of The Diary of Anne Frank, where Anne was played by an upright Oreck vacuum cleaner.
W takim razie lepiej zwrócę ten odkurzacz.
I better return that vacuum I got you then.
Czy tata kupił ci kiedyś odkurzacz?
Dad never bought you a vacuum cleaner, did he?
No dobrze, pani Schirmir ma odkurzacz, wsysa nim cały strach.
Okay, Mrs. Schirmir has a vacuum cleaner, Albert, that sucks up fear.
Zudjia Adzovic kupił im odkurzacz stołowy.
Zudija Adzovic donates a vacuum cleaner.
Po co miałaby zakrywać odkurzacz i ręczniki?
Why would she cover up her vacuum cleaner and her towels?
Proszę pozwolic mi zademonstrować ten odkurzacz.
Allow me to demonstrate this vacuum cleaner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 210. Pasujących: 210. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo