Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odpowiedź" na angielski

Zobacz także: odpowiedź brzmi
Wyszukaj odpowiedź w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wolałabym jednak usłyszeć trochę jaśniejszą odpowiedź.
I would have liked to have heard a somewhat clearer answer, however.
Obawiam się że to zła odpowiedź.
I'm afraid that was a wrong answer.
Teraz czekamy na odpowiedź zainteresowanych przedsiębiorstw.
We are now waiting for a response from the undertakings involved.
Uznaj to za właściwy moment na odpowiedź.
Feel free to view this as the appropriate time for a response.
Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź od naszego kongresmana.
We've just received a reply from our congressman.
Poczekam na twoją odpowiedź w ogrodzie.
I want for your reply in the garden.
Więc przyszłam dać ci moją odpowiedź.
So I came to give you my answer.
Bądź ostrożna, to niebezpieczna odpowiedź.
Be careful, it's a dangerous answer.
Długa odpowiedź będzie cię sporo kosztować.
The long answer will cost you a lot of money.
Tym razem chciałbym usłyszeć odpowiedź tego młodzieńca.
This time I'd like to be able to hear the young man's answer.
Co za niefortunna odpowiedź, panie Green.
What an unfortunate answer, Mr. Green, as we say...
Zadali mi pytanie i dałem dobrą odpowiedź.
They asked me a question and I gave them the right answer.
Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: pracują razem.
The correct answer would be, they work there.
Spodziewam się przeczytać swoją odpowiedź jutro przy śniadaniu.
Now, I expect to read my response over my breakfast next Sunday.
Dawno temu odkryłem dobrą odpowiedź na takie sytuacje.
I found the appropriate response to these situations a long time ago.
Powinien przynajmniej zadzwonić, by usłyszeć moją odpowiedź.
He should've had the decency to call and get my answer.
Miła, uprzejma i marna odpowiedź.
That's such a good, kind, pitiful answer.
Wkrótce nadejdzie odpowiedź, ale to tylko formalność.
We'll get their answer quite soon. It's only a formality.
Zechce pan uściślić odpowiedź, panie Downey.
Would you care to rephrase your answer, Mr. Downey.
Powiedziałem, oto jest prosta odpowiedź.
I said, here is the simple answer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11499. Pasujących: 11499. Czas odpowiedzi: 110 ms.

odpowiedz 1638

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo