Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odpowiedzieć" na angielski

Wyszukaj odpowiedzieć w: Definicja Synonimy

Sugestie

305
224
214
Wierzę chcą odpowiedzieć na proste pytanie.
I believe they want the answer to one... simple question.
Nie musisz na niego patrzeć by odpowiedzieć.
You don't have to look at him for the answer.
Więc Keller próbował odpowiedzieć własną konferencją prasową.
So Keller tried to respond with a press conference.
Musimy natychmiast odpowiedzieć na wiadomość Joe Carrolla.
We shall respond to Joe Carroll's message right away.
Ale wciąż musisz odpowiedzieć za swoje czyny.
But you still must answer for the serious charges against you.
Na które nie jestem skłonna odpowiedzieć.
Well, it's one I'm not inclined to answer.
Nie czuję się upoważniony by odpowiedzieć.
I don't feel it's my place to answer.
Wciąż transmitują chociaż nie możemy im odpowiedzieć.
They're still broadcasting, even though we can't answer.
Aby odpowiedzieć, potrzebujesz wiedzieć więcej.
To answer it, you need to know more about the Kid.
W tej chwili nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć.
I can't answer definitively yes or no at this point.
Porucznik przeczytał list, ale nie chciał odpowiedzieć.
The lieutenant read the letter but didn't want to answer it.
Spróbujcie odpowiedzieć na jak najwięcej pytań.
Try to answer as many questions as possible.
Mógłbyś przynajmniej mi odpowiedzieć, jestem Jacques Mesrine.
Could you at least answer me, I am Jacques Mesrine.
Nie umie odpowiedzieć na proste pytania.
He can't answer the questions, he runs off.
Nie potrafiłeś odpowiedzieć na parę podstawowych pytań.
You couldn't answer a few, simple, basic questions.
Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć - mrugnij.
If you can't answer, just nod.
Wtedy w windzie nie dałeś mi odpowiedzieć.
That night in the elevator, you never let me answer.
Każdy człowiek piśmienny może na list odpowiedzieć.
Any man that can write may answer a letter.
Musiał odpowiedzieć na wezwanie wielkich otwartych przestrzeni.
He had to answer the call of the great open spaces.
Tak Będziesz musiał za to odpowiedzieć.
So you're going to have to answer for that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3682. Pasujących: 3682. Czas odpowiedzi: 171 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo