Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odsunąć" na angielski

step back
step aside
move away
stand back
back away
back off
remove
stand aside
move back
back up
push
step away
stay back
stand clear
out of the way

Sugestie

Pani Taylor, proszę sie odsunąć.
Miss Taylor, you need to step back.
Porszę się odsunąć, panie Sloane.
I need you to step back, Mr. Sloane.
Proszę otworzyć klapę i odsunąć się.
Open the door and step aside.
I codziennie staram się od niego odsunąć.
And every day, trying to move away from him.
Może powinieneś odsunąć się od stołu.
Maybe you ought to move away from the table.
Dobra, musicie wszyscy odsunąć od drzwi, jak najdalej.
Alright, I need you all to move away from the door as far away as possible.
Chce mnie odsunąć od sprawy Hughesa.
He wants me away from the Hughes case.
Denniston szuka pretekstu, żeby cię odsunąć.
And Denniston is looking for any excuse he can to put you away.
Trzeba jak najszybciej odsunąć go od obowiązków.
I mean, we have to remove him from the floor as soon as possible.
Nie możecie mnie odsunąć od Juliet.
Well, you can't keep Juliet and me apart! I'll...
Nie chcę go zastąpić, odsunąć.
I'm not trying to replace him, push him out.
Ale próbujemy ją odsunąć jak najdalej.
But we all try to put it off for as long as possible.
Posterunek obserwacyjny trzeba było odsunąć nieco dalej od toru.
The observation post was to be taken a little bit further from the track.
Ostatnio Brandon zrobił coś, żeby ją odsunąć.
At least Brandon did something to try to make her go away.
Zdecydowałem odsunąć się od tego przypadku.
I've decided to remove myself from the case.
Choć, musimy odsunąć trochę kamieni.
Come on, we've got some rocks to move.
Muszę odsunąć cię od tego zadania.
I have no choice but to relieve you of your assignment.
Może powinienem cię od tego odsunąć.
Maybe I should take you off this thing.
Te tkanki trzeba odsunąć... żeby odsłonić mostek.
See, the tissue must be drawn back... to reveal the breastbone.
Pewnie chcą cię odsunąć z powodu wyników.
My guess is, they're pushing you out because of performance.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1263. Pasujących: 1263. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo