Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odważny" na angielski

Wyszukaj odważny w: Definicja Synonimy
brave
courageous
bold
daring
heroic
gutsy
courage
got guts
braver
fearless

Sugestie

108
59
Byłeś dzisiaj bardzo odważny, Miguel.
You were very brave in there today, Miguel.
Jesteś młody i odważny paniczu Merry.
You are young and brave, Master Merry.
Opłakujemy stratę przywódcy, którego odważny rozkaz ewakuacji...
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate...
To znaczy, wyjątkowo odważny, może...
I mean, exceptionally courageous, perhaps... and modest, too.
Jest inteligentny, odważny, gotów podejmować duże ryzyko.
He's intelligent, bold, willing to take big risks.
Wydaje mi się odważny, panie kapitanie.
I think he is bold, sir.
Sprawdzić wojowników Chihuahua były nie tylko odważny i namiętna.
You see, the Chihuahua Warriors, they were not just brave and passionate.
Teraz musisz być odważny i cierpliwy.
Now you need to be courageous and patient.
Mogę pokazać tacie jaki jestem odważny.
This is it. I can show my dad how brave I am.
Nasz odważny przewodnik uratował mnie i dziewczynkę.
Our brave guide saved me and a little girl.
On nawet ścigani odważny Frederic z pistoletu.
He even hunted down the brave Frederic with a gun.
Całe swoje życie byłeś taki odważny.
I mean, your entire life, you have been nothing but brave.
Cóż, wstąp na ring odważny przyjacielu.
Well, step into the ring, brave friend.
Gdybym również broń, nie byłby tak odważny.
Where is Decebal? Had I also a weapon, you wouldn't be so brave.
Chłopiec był odważny, uciszał brata.
The boy was brave keeping his little brother quiet.
Monica Chatwin z gratulacjami za odważny wybór wykonawcy.
That was Monica Chatwin calling to congratulate me on my brave choice of partner.
Znam jednego, który jest tak odważny jak Ludzka Istota.
I know of one who is as brave as any Human Being.
Byłeś bardzo odważny. nie ma za co.
You were really brave in there.
Jestem Federico Aranda i muszę wam donieść, że Alberto Antuna, mój odważny przyjaciel, nie żyje.
My name is Federico Aranda, and I have to tell you that Alberto Antuna, a brave boy, is dead.
Zobacz kto wrócił i stał się odważny.
Look who went and got bold.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1010. Pasujących: 1010. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo