Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "odwołać" na angielski

Zobacz także: odwołać się
Wyszukaj odwołać w: Definicja Synonimy
cancel
call off
appeal
refer
revoke
recall
remove
take back
rescind
whole thing off
canceled
cancelling
cancelled
invoked
appealed

Sugestie

Przypadkiem uruchomiłam alarm, chcę odwołać.
I accidentally triggered the alarm and I need to cancel it.
I grupa imigrantów złożenia przysięgi obywatelskiej musiał odwołać.
And a group of immigrants taking the citizenship oath had to cancel.
Chcę odwołać zlecenie na Rogera Smitha.
Listen, I want to call off the hit on Roger Smith.
Wciąż jest czas aby odwołać żołnierzy.
There's still time to call off the troops.
Będę musiał odwołać spotkanie a to spowoduje kłopoty.
I've had to cancel my appointment and that will cause trouble.
Musimy odwołać nasze plany, Sharon.
We need to cancel our plans, sharon.
Jeśli nie, możesz odwołać pogrzeb.
If not, you can cancel the funeral.
Jeśli wolisz... możemy odwołać postępowanie.
If you prefer,... we can call off the proceedings.
Musieliśmy odwołać przedstawienia w trzech miastach.
In three cities, we had cancel performances.
Nie mogę tego odwołać, Piper.
Come on, Piper. I can't cancel.
Aby się zabezpieczyć powinniśmy odwołać wszystkie misje.
To be safe, we should cancel all missions.
Pomyślałam, że mogę odwołać spotkanie o pracę.
I thought I can cancel this meeting with the headhunter.
Może powinniśmy odwołać naszą jutrzejszą podwójną randkę.
Maybe We Should Cancel Our Double Date Tomorrow Night.
Teraz muszę odwołać show i oddać wszystkim pieniądze.
Now we'll have to cancel the show and give everyone their money back.
Chce odwołać swoje przyjęcie, ponieważ przegapił dzieciństwo.
He wants to cancel his party because he missed his childhood.
Muszę powiadomić pacjentów, wiecie... odwołać spotkania.
I need to notify the doctor's patients, you know... cancel appointments.
Obie miałyśmy ospę wietrzną Mama musiała odwołać naszą imprezę.
We both had the chicken pox and Mom had to cancel our party.
Sir, musimy teraz odwołać blokadę.
Sir, we need to call off the blockade now.
Trzeba ich przekierować i odwołać spotkanie.
We've got to divert the transport, cancel the event.
Musieliśmy odwołać dzisiejszy występ bo nie mogliśmy naprawić wzmacniaczy.
We had to cancel the gig tonight because we can't fix the amps.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1644. Pasujących: 1644. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo